PEACE 4 KIDS

Głównym cele Programu PEACE 4 KIDS kształtowanie umiejętności społecznych i  kontroli złości wśród   dzieci i młodzieży.


Program zakłada:

> Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które są im potrzebne, aby z sukcesem wdrożyć program do placówek. Umiejętności te obejmują następujące elementy: treningu empatii, kontroli złości, podstawowych umiejętności społecznych oraz kształtowania charakteru.

> Nauczenie uczestników organizowania zajęć, modelowania umiejętności społecznych oraz wspierania uczniów w stosowaniu umiejętności społecznych w życiu codziennym, włączania rodziców w program.

Program PEACE 4 KIDS ma na celu nauczyć dzieci i młodzież umiejętności, które pomogą im odnieść sukces w życiu- społecznym, szkolnym i rodzinnym.

Program składa się z pięciu głównych komponentów, obejmujących następujące obszary tematyczne: wzmocnienie roli rodziców, naukę empatii, kontroli złości, kształtowania charakterów oraz podstawowych umiejętności prospołecznych.

Każdy komponent obejmuje cykl zajęć, podczas których uczestnicy nabywają nowe umiejętności w oparciu o różnego rodzaju przykłady i wzorce, ćwiczą je w trakcie zajęć, a następnie wykorzystują w życiu codziennym. Program ten daje możliwość wykorzystania treści nauczanych w trakcie różnych zajęć przedmiotowych (takich jak: język polski, matematyka, muzyka, plastyka, historia). Zawiera on  również ważny komponent – nazywany wsparciem rodziców – dotyczący zaangażowania rodziców między innymi w rozwój umiejętności u uczestników.

Program Peace 4 Kids został opracowany przez prof. Sarę Salmon. Jest znany i stosowany w USA, między innymi w: Alabamie, Arkansas, Californii, Colorado, Iwoa, Illinois, New Mexico, Maryland, Missouri, Montanie, Teras i Vermont, jak również w Holandii, Norwegii i Szwecji. Peace 4 Kids to program kształtowania zdolności emocjonalnych i społecznych wśród dzieci oraz młodzieży, wywodzi się z nurtu SEL (z angielskiego Social Emotional Learning) czyli metody z zakresu kształcenia społeczno – emocjonalnego.

                                                                                                  ZAŁOŻENIA

Program Kształtowania Charakterów Peace 4 Kids zakłada uwzględnienie emocjonalnych i społecznych potrzeb uczniów. Wpływa na poziom ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i moralnego, a co za tym idzie na poziom bezpieczeństwa w szkołach. Bezpieczne szkoły są sprzyjającym miejscem do rozwoju kreatywności intelektualnej i społecznej.

                                                                                                 SKUTECZNOŚĆ

Jak pokazują badania przeprowadzone przez prof. Sarę Salmon, rozwój społeczny i emocjonalny ma pozytywny wpływ na szkolne osiągnięcia uczniów. Ci, którzy uczestniczyli w programach na rzecz rozwoju społecznego i emocjonalnego, wykazywali pozytywne zmiany w swoich postawach: silniejsze poczucie przynależności do środowiska, wyższą motywację do nauki, naukowe aspiracje, lepsze zrozumienie konsekwencji swoich zachowań, lepsze umiejętności radzenia sobie z czynnikami stresowymi w szkole, jak również bardziej pozytywne nastawienie do szkoły i nauki. (is, J. Weissberg, R.P., Wang, M.,& Walberg, H. (Eds), 2004 „Budowanie naukowego powodzenia z wykorzystaniem inteligencji społeczno-emocjonalnej: Co mówią na ten temat badania”).

                                                                                                 KOMPONENTY

I komponent:  - Wzmocnienie roli rodziców ;

To część programu,  która zakłada włączenie rodziny w proces nauki i trenowania umiejętności według określonej formuły. 

II komponent:  Empatia;

Obejmuje naukę rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi oraz wyrażanie ich w odpowiedni sposób. Komponent ten obejmuje trening takich elementów inteligencji emocjonalnej, jak respektowanie przestrzeni osobistej, czytanie ukrytych sygnałów, rozpoznawanie swojej mimiki twarzy i innych.

III komponent: Kontrola złości;

Pomaga  uczniom w rozwijaniu umiejętności rozumienia gniewu i nauki strategii radzenia sobie z nim w konstruktywny sposób. 

IV komponent:  Kształtowanie Charakteru;

Kształtowana jest umiejętność podejmowania dojrzałych decyzji i wyborów, pozwalających na rozwój moralny młodego człowieka.

V komponent:  Podstawowe Umiejętności Prospołeczne;

Obejmuje trening podstawowych umiejętności społecznych potrzebnych w relacjach interpersonalnych  i odnoszeniu sukcesu w szkole i życiu prywatnym.

Polecane książki opisujące Program PEACE 4 KIDS