Ruch KARAN powstał w 1987 r. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN to kontynuacja i rozszerzenie działań Ruchu. Swoją działalność zarejestrowało w maju 1992 roku. Obie inicjatywy zapoczątkował ksiądz dr Bronisław Paweł Rosik – Pallotyn.

Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich dysfunkcji społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniu od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. 

KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo.

Praca na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od substancji i zachowań jest niezwykle ważna. Uzależnienia są dziś bardzo ważnym problemem społecznym. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki nie zdając sobie często w pełni sprawy z bolesnych konsekwencji tej decyzji. Celem Stowarzyszenia KARAN jest przestrzegać przed uzależnieniem, ale także pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, świadomość, motywację do zmiany jakości życia.

 Główne cele organizacji:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
  korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
 • promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
  rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
  edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych,
  integracja międzypokoleniowa,
  promowanie duchowości w leczeniu uzależnień


   Stowarzyszenie KARAN w Radiu Warszawa (25.10.2017 r.)  posłuchaj ...