NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

35-064 Rzeszów ul. Szopena 17
Tel. 17 862 13 14, 17 852 86 48

Adres e-mail placówki: karan.rzeszow@op.pl