W kwietniu 2008, w Radomiu przy ulicy Reja 5/1 została otworzona  nowa siedziba Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Radomia. Nowe lokale Stowarzyszenia KARAN to Poradnia Rodzinna przy ulicy Reja 5/1 oraz Świetlica Socjoterapeutyczna przy ulicy Reja 5.

 

                                                                                      

                                                         

 

 

Do Świetlicy uczęszcza codziennie ponad 50 dzieci, w wieku 5 – 18 lat. Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 18.00 (także w czasie roku szkolnego !). Liczną grupę stanowią dzieci w wieku przedszkolnym – 20 dzieci! Dzieci otrzymują bezpłatną, fachową pomoc przy odrabianiu lekcji, a także specjalistyczne wsparcie na przykład psychologa. Spędzają ciekawie i twórczo czas. Otrzymują także  codziennie posiłek.

 

Świetlice wspiera liczne grono wolontariuszy w różnym wieku – zarówno młodzież (18 osób) jak i osoby starsze zaangażowane w program Akademia Twórczej Aktywności (14 osób).

 

 

                                                

 

Młodzież spotyka się regularnie przez cały rok, gdzie oprócz cyklicznych zajęć warsztatowych  w ramach projektu Centrum Rozwoju Osobowości, ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz pomagania innym.

 

Celem programu jest:

  • zmiana zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży objętych opieką na zachowania aprobowane społecznie,
  • rozwijanie nawyków prozdrowotnych dzieci i młodzieży jak również podnoszenie jakości życia psychicznego, fizycznego,
  • wzbogacanie diety dzieci i młodzieży w niezbędne składniki odżywcze,
  • poprawianie funkcjonowania społecznego rodziców bądź opiekunów dzieci objętych opieką,
  • działania podejmowane przez placówkę wzmacniają czynniki chroniące i osłabiają czynniki ryzyka wpływające na społeczne i emocjonalne zachowania młodego człowieka.

Kluczowym czynnikiem chroniącym w profilaktyce uzależnień jest koordynacja rodzin w jakiej wychowuje się młody człowiek.

 

Starsi wolontariusze natomiast pomagają dzieciom przy odrabianiu lekcji, prowadzą zajęcia plastyczne, kursy majsterkowania oraz prelekcje na tematy historyczne. Dzielą się z najmłodszymi  swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą.    

     

W świetlicy działa także pracownia komputerowa, która powstała dzięki wsparciu Fundacji Przyjaciółka.

 


Wramach zadań realizowanych przez placówkę realizowane są programy:

Zadanie - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2012 r pod nazwą "Prowadzenie klubu młodzieżowego", zadanie zlecone jako powierzenie przez Gminę Miasta Radomia,nr umowy - ZS-II.526.18.2012 z dnia10.02.2012

Zadanie "Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2012r" zadanie zlecone jako wsparcie przez Gminę Miasta Radomia zgodnie z umową nr ZS.III.8124.3.1.2012 z dn. 10.02.2012