Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

- Placówka wsparcia dziennego

ul. Prochowa 49
Warszawa, tel. 668 945 401


 

ZESPÓŁ:

Kierownik świetlicy: mgr Anna Mamczur
Wychowawcy:  mgr  Olga Wielogórska
                          


Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.


W placówce realizowany jest program profilaktyczny adresowany do dzieci w wieku 5-15 lat.

W ramach programu proponujemy:


 - zajęcia socjoterapeutyczne,
 - zajęcia edukacyjne na temat szkodliwości środków odurzających,
 - warsztaty twórcze w tym: plastyczne, teatralne, taneczne,
 - zajęcia sportowe,
 - konkursy z nagrodami,
 - pomoc w odrabianiu pracy domowej/ reedukacja,
 - uroczyste spotkania okolicznościowe: np. Boże Narodzenie, Wielkanoc,
 - organizacja akcji „ Lato w Mieście” i „ Zima w Mieście”,
 - wycieczki krajoznawcze,
 - wyjścia do kina, teatru,
 - poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne adresowane do dzieci oraz ich  rodziców bądź opiekunów,   a  także środowiska lokalnego.


W celu objęcia dziecka pełną pomocą prowadzona jest współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi.
   
Oprócz odrabiania lekcji organizujemy rożne zajęcia, które rozwiną w Was nowe umiejętności. W roku szkolnym 2008/2009 dzieciaki z naszej świetlicy brały udział w warsztatach tanecznych oraz sportowych (capeuira, ścianka wspinaczkowa, kręgle). Swoje artystyczne umiejętności prezentowały pod czas wystawienia Jasełek oraz inscenizacji wierszy podczas spotkań okolicznościowych.

W czasie ferii zimowych i wakacji odbywają się u nas akcje „ Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. W tym okresie korzystamy z basenów, kręgielni, hali sportowej, poznajemy Warszawę, uczestniczymy w festynach tematycznych.

Za naszą placówkę jesteśmy Wszyscy odpowiedzialni, dlatego razem o nią dbamy. W czasie pobytu  wszystkich obowiązuje przestrzeganie ustalonych przez grupę zasad, pomaga nam to miło  spędzić  czas

Po szkole nie musisz być sam, dołącz do nas.


UDZIAŁ W PROGRAMIE  JEST BEZPŁATNY.
 

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego Warszawa, Prochowa 49

 jest finansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga- Południe,

Ministra Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.