Program współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Dzielnica Praga Południe.

Spotkanie Wielkanocne odbyło się w ramach programu „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy socjoterapeutycznej KARAN mieszczącej się przy ul. Prochowej 49 w Warszawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne. Na spotkaniu były obecne dzieci wraz ze swoimi rodzicami.

Spotkanie rozpoczęto od przeprowadzenia warsztatów plastycznych, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Tematyką warsztatów było święto Wielkiej Nocy. Rodziny wspólnie wykonywały ozdoby świąteczne, kolorowały pisanki oraz robiły koszyczki wielkanocne. Po warsztatach przyszedł czas na wspólny poczęstunek.

Ten dzień był szczególny dla nas ponieważ wspólnie dzieci i rodzice spedzili czas, zjedli posiłek, a także ważnym wydażeniem było pożegnanie cioci Agnieszki – wychowawcy grupy starszej. Dzieci podziękowały  za poświęcony czas, pomoc i nauki  którą miała dla nich. Każde dziecko otrzymało od cioci Agnieszki karteczkę ze specjalnie dla niego wypisanymi słowami.

 My również chcieliśmy, żeby ciocia o nas nie zapomniała i wręczyliśmy jej obrazek wraz z kartką i życzeniami jak również kubek, żeby pijąc herbatę zawsze o nas ciepło myślała. 

 Wszyscy spędzili czas w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Po zakończeniu spotkania dzieci wraz z rodzicami ochoczo pomogli w uporządkowaniu sali.