Finał VI Edycji Konkursu „Arsenał Warszawa”

 

Tak jak poprzednie pięć edycji i ta przyniosła szereg prac odkrywczych, cennych, a nawet rewelacyjnych. We wszystkich kategoriach naszego Konkursu (Wojna, Powstanie Warszawskie i jego Bohaterowie, Warszawiacy zwykli-niezwykli, Los Żydów w Stolicy, Szlakiem Wielkich Polaków, Architektura, historia i zabytki Stolicy) młodzież zaprezentowała fascynujące barwy Stolicy. Miarą wartości prac konkursowych „Arsenału Warszawa” jest ilość przyznanych nagród na uroczystej gali finałowej, która miała miejsce 25 czerwca 2012 w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Honorowymi Gośćmi uroczystości byli:

§  Bohaterowie prac z Żołnierzami Armii Krajowej Batalionu „Zośka” na czele, a wśród nich: Lidia Markiewicz-Ziental – najmłodsza sanitariuszka Batalionu, Urszula Katarzyńska, Jakub Nowakowski, Janusz Maruszewski – członkowie Prezydium Stowarzyszenia Żołnierzy Harcerzy Batalionu „Zośka”.

§  Jolanta Przewoźnik – Radca, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§  Maria Wilczek – honorowa Prezeska Związku Kobiet Katolickich i Fundacji Księdza Pasierba

§  Przedstawiciele Rady Programowej Konkursu „Arsenał Warszawa”: Dyrektor Elżbieta Banko-Sitek, Redaktor Zdzisława Guca, Ksiądz Pallotyn Henryk Kietliński, Ksiądz Prałat Stefan Wysoki – Kapelan Szarych Szeregów, Bożena Bereda – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia KARAN, Harcmistrz Krzysztof Jakubiec – twórca Arsenału Pamięci, Jaloanta Dąbek – Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Niepodległości.

§  Prof. Andrzej Kułakowski – współtwórca Instytutu Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

§  Barbara Petrozolin-Skowrońska – Inicjatorka i kreaturka Encyklopedii Warszawy, nagrodzonej jako książka 25-lecia.

§  Magdalena Hildebrand - redaktorka znakomitych książek o Polsce,

§  Mira Meysztowicz – Prezeska Fundacji Nasza Ziemia.

§  Pułkownik Adam Buszko z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

§  Redaktor Małgorzata Piekarska z Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, która przeprowadziła wywiady z Przewodniczącą Rady Programowej oraz laureatami głównych nagród.

 

Przewodnicząca Rady Programowej Konkursu „Arsenał Warszawa” – Barbara Wachowicz – poprowadziła całą uroczystość analizując nagrodzone prace. Bardzo istotnym elementem gali była możliwość prezentacji fragmentów nagrodzonych filmów oraz ikonografii, która zdobi prace pisemne i albumowe. Dodatkową atrakcją finału był udział wykonawców interpretujących fragmenty prac, cytujących listy, wspomnienia i wiersze.

 

Grand Prix jury przyznało świetnemu filmowi o historii warszawskich tramwajów autorstwa Agnieszki Glinki i Bartosza Trześniewskiego, uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka, która to szkoła wpisała się na listę wielu laureatów, pod opieką Prof. Agaty Pruszczyńskiej.

 

Wśród dwudziestu jeden przyznanych pierwszych nagród na szczególną uwagę zasługuje niezwykle precyzyjnie udokumentowana opowieść o Kręgu Pamięci Narodowej w Olszynce Grochowskiej, a także monografia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą. Obydwie prace przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Króla Władysława IV pod opieką Prof. Mariusza Włodarczyka. Szkoła ta jest, obok Kolejówki, rekordzistką w ilości nadesłanych prac.

 

Należy także w gronie laureatów zwieńczonych pierwszymi nagrodami wymienić pracę uczniów z Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poświęconą sylwetce i pamięci Błogosławionego Księdza Józefa Stanka – bohaterskiego kapelana Powstania Warszawskiego, a także bardzo pomysłowo przygotowaną, bo w formie gazety, pracę o Kościele Św. Wawrzyńca przywołującą postać sławnego obrońcy Woli – Generała Józefa Sowińskiego. Tę pracę przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Szarych Szeregów.

 

Bardzo wybitna jest także praca uczennic Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, której bohaterem jest sławny polski olimpijczyk – Janusz Kusociński.

 

Wszystkie prace są niezwykle rzetelnie udokumentowane i przynoszą mnóstwo częstokroć nieznanych szczegółów z życia i historii Stolicy.

 

Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca Rady Programowej zapowiedziała: - VII Edycję Konkursu „Arsenał Warszawa” ogłaszam za otwartą!

 

Galeria