Fundacja KARAN realizuje w gimnazjach oraz szkołach podstawowych zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te realizowane są w ramach programu „Narkotyki? To bez sensu!" i prowadzone są na terenie szkoły.

Program nasz koncentruje się na rozwijaniu umiejętności psychologicznych uczniów /nauka odmawiania, podejmowania decyzji/, wzmacnianiu osobowości ucznia /zwiększenie poczucia własnej wartości/ oraz dostarczaniu informacji dotyczących mechanizmów uzależniania się od narkotyków.

Cele programu:
 - zapobieganie uzależnieniom od narkotyków,
 - zapoznanie z mechanizmami choroby,
 - wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 - rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 - wzbogacenie wiedzy i świadomości osobistej oraz grupowej na temat
   narkomanii,
 - trening twórczego wykorzystywania pomocy z zewnątrz w celu nabycia
   zdolności do skutecznego radzenia sobie z problemami życiowymi,
   rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności jako właściwego wzorca ról do
   naśladowania przez innych, obejmującej m. in.:
   *  styl życia,
   *  postawy wobec używania środków odurzających,
   * podejmowanie trafnych decyzji, - uświadomienie szkodliwości wpływu środków odurzających na zdrowie i życie

Proponujemy również zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia obejmują m. in.: zapoznanie z mechanizmami uzależnienia, omówienie faz uzależnienia, udzielana jest również pomoc w zakresie:
 -  jak rozmawiać z dzieckiem / uczniem aby ustrzec je przed sięganiem po 
     narkotyki,
 -  jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki,
 -  jak rozmawiać z dzieckiem uzależnionym, aby nakłonić je do podjęcia
    leczenia,

PROPONUJEMY:

>   Program interwencyjny - l godz. lekcyjna
Zalecany w przypadkach ujawnienia się problemu narkomanii w klasie oraz potrzeby szybkiej interwencji specjalisty do spraw uzależnień,

>   Program interwencyjne - edukacyjny - 2 godz. lekcyjne
Proponowany dla szkół gimnazjalnych oraz klas IV - VI szkoły podstawowej.
Prezentuje   wielowymiarowość  działań profilaktycznych  zawartych   w  celach programu,
głównym zadaniem jaki stawiamy przed sobą jest:

- rozwój świadomości młodzieży dotyczący niebezpieczeństw jakie niesie za sobą używanie środków odurzających ( ryzyko utraty zdrowia i życia, konflikty w rodzinie, izolacja społeczna, przemoc)

Na spotkaniu dostarczamy odpowiedzi na podstawowe pytania i problemy:
dlaczego tak późno zdajemy sobie sprawę z zagrożenia ( zapoznanie z mechanizmami i rodzajami uzależnień);
dlaczego już pierwsze próby z narkotykiem stanowią ryzyko;
- jak bronić własnych granic psychologicznych;
- jakie wartości pomagają w podejmowaniu zdrowych decyzji;
- jak przeciwstawiać się presji grupy i odmawiać wzięcia narkotyku;

>   Program wczesnej interwencji - 2 godz. lekcyjne
Proponowany dla klas I - III szkoły podstawowej. Dzieci poprzez zabawę uczą się jak:
 - prosić dorosłych o pomoc w sytuacjach trudnych;
 - wystrzegać się substancji niebezpiecznych i trujących;
 - budować pozytywny obraz swojej osoby na tle grupy;

>   Spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli
Czas trwania - od 2 do 4 godz. (w zależności od potrzeb szkoły )
Fundacja zastrzega sobie prawo do ustalania wysokości opłat za zajęcia.

FUNDACJA KARAN
Ul. Skaryszewska 12
03 - 802 Warszawa
tel/fax 022 618 65 97    022 679 02 33