Celem powstania hostelu jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna młodzieży kończącej leczenie w ośrodkach readaptacyjnych, która ze względu na bardzo trudną sytuację materialną lub emocjonalną rodziny (dzieci osób uzależnionych, dzieci z rodzin niepełnych, rozbitych, dzieci z rodzin, w których występuje dysfunkcja) wymaga szczególnego wsparcia w procesie rozpoczynania odpowiedzialnego, pełnego obowiązków życia po zakończeniu leczenia.

 

 

Odbiorcami programu są pacjenci, którzy ukończyli leczenie i wymagają wsparcia prawiłowych wzorców zachowań nabytych w procesie rehabilitacji oraz reedukacji. Program postrehabilitacyjny obejmuje: zajęcia Treningu Zastępowania Agresji, psychoterapię grupową i indywidualną.

 

Hostele Stowarzyszenia KARAN są w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Radomiu. w 2010 roku w hostelach przebywało 30 osób.

Hostel we Wrocławiu