Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych,

Poradnia Zdrowia Psychicznego

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 197

Tel. 55 649 69 49, Fax. 55 641 14 45

http://www.karan.elblag.pl

Adres e-mail placówki: karan@karan.elblag.pl