„Dofinansowanie prowadzenia i zapewniania miejsc w placówkach wsparcia dziennego”

więcej ...

·         „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowana na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka”

więcej ...