W placówkach Stowarzyszenia KARAN w Warszawie realizowany jest program finansowany ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020:

 

„Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu: Kliknij życie II

 

W ramach programu prowadzone są działania profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz osób mających bezpośredni wpływ na zachowanie i postawy młodych ludzi tj. rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.

 

Proponujemy:


·       Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

·       Zajęcia informacyjno – edukacyjne dla rodziców i opiekunów

·       Zajęcia informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów

 

 

ZAPRASZAMY!

 

Kontakt:

Warszawa – ul. Grodzieńska 65, tel.: 22 618 65 97, infolinia 800 120 289

Koordynator programu: Monika Chrupek, tel.: 692 554 525