STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN” W RZESZOWIE W 2016 ROKU REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

 

PROWADZENIE DZIENNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

„PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

CENTRUM ROZWOJU OSOBOWOŚCI „KARAN” W RZESZOWIE”

współfinansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszów w ramach realizacji aneksu nr 3 do umowy nr 24 z dnia 26.04.2016

 

·          

PROWADZENIE DZIENNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

„PROWADZENIE STACJONARNEGO OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ „KARAN” W RZESZOWIE

współfinansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszów w ramach realizacji aneksu nr 2 do umowy nr 23 z dnia 26.04.2016

 

·          

PROWADZENIE DZIENNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

„I CO DALEJ?” - PROWADZENIE HOSTELU REALIZUJĄCEGO PROGRAM POSTREHABILITACYJNY 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

współfinansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszów w ramach realizacji aneksu nr 2 do umowy nr 22 z dnia 26.04.2016

·          

REALIZACJA PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ OSOBOM I RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM NARKOMANII

„KOMPENDIUM WIEDZY PROFILAKTYCZNEJ –WIEM I DECYDUJĘ”

współfinansowane ze środków  Gminy Miejskiej Jarosław  w ramach realizacji umowy nr  150/2016 z dnia  01.04.2016  

·          

REALIZACJA PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ OSOBOM I RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM NARKOMANII

„KOMPENDIUM WIEDZY PROFILAKTYCZNEJ –WIEM I DECYDUJĘ”

współfinansowane ze środków  Gminy Miejskiej Jarosław  w ramach realizacji umowy nr  150/2016 z dnia  01.04.2016   


·          

Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin- „Nie igraj, najwyższą stawką jest życie”

współfinansowany przez Ministra Zdrowia - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  w ramach umowy nr 51/HB/2016 z dnia 04.01.2016