• „Prowadzenie edukacji, poradnictwa, działań środowiskowych oraz programów ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin „Zdążyć by żyć”

więcej ...

  • Młodość - Wolność – Przyszłość” - realizowany w ramach zadania: Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we Wrocławskich placówkach oświatowych”

więcej ...

  • „Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Hostel to przystań na drodze do trzeźwości”

więcej ...

  • "Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość realizowany w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu"

więcej ...

  • „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Nie igraj, najwyższą stawką jest życie"

więcej ...

  • „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”

więcej ...