Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz współorganizator - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN - serdecznie zapraszają na konferencję „Uzależnienia chemiczne i behawioralne – współczesne standardy profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych”, która odbędzie się 21 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w głównej siedzibie uczelni (ul. Sucharskiego 2, Rzeszów).

Powyższa konferencja została objęta honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Konferencja jest kolejną z cyklu szkoleń specjalistycznych skierowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W Konferencji weźmie udział ok. 120 osób.

W ramach konferencji zrealizowane zostaną warsztaty:

- Uzależnienia chemiczne (stare i nowe narkotyki, dopalacze, leki OTC) – diagnoza i profilaktyka,

- Uzależnienia behawioralne (hazard, uzależnienie od komputera, Internetu, telefonu, zakupów) – diagnoza i profilaktyka,
- Profilaktyka i leczenie uzależnień. Szkoła jako miejsce sprzyjające zmianie - strategie profilaktyczne w oparciu o Transteoretyczny Model Zmian.

Prelegentami podczas tej konferencji będą:

- mgr Barbara Rozmus - specjalista terapii uzależnień, psycholog, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów - specjalizacja w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami (ITG - Kraków). Obecnie w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Systemowej. Od 1998 roku pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, obecnie jest zastępcą kierownika ds. merytorycznych NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "KARAN" w Rzeszowie. Jako kierownik ds. profilaktyki agresji w Warszawskim Instytucie Profilaktyki współtworzy nowe programy profilaktyczne oraz bierze udział w adaptacji sprawdzonych programów z innych krajów;

- mgr Beata Nowicka - specjalista terapii uzależnień, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji, absolwentka socjoterapii (OPTA w Warszawie). Od 1995 roku pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, obecnie jest zastępcą kierownika NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "KARAN" w Rzeszowie. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN";

- mgr Małgorzata Czech - psycholog, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji, absolwentka szkoły psychoterapii integralnej Gestalt w Krakowie, absolwentka studium dla psychologów biegłych sądowych, pracuje z młodzieżą i dorosłymi w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "KARAN" w Rzeszowie oraz wspomagając rozwój dzieci w NZOZ Maz-Med w Rzeszowie.