Kolejna konferencja odbyła się w Kaliszu 7.11.2013. Na konferencji zostały zaprezentowane metody profilaktyki w uzależnieniach behawioralnych oraz sposoby rozwiązywania problemów wynikających z ich występowania.