W placówkach Stowarzyszenia KARAN w Warszawie realizowane jest:

ZADANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020 FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA:

 

„Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich: CANDIS – szansą na udaną przyszłość

 

Program CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi. W programie mogą uczestniczyć:

 

osoby powyżej 16 roku życia używające przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

 

– rodziny i bliscy osób używających przetworów konopi


Proponujemy:

·       Sesje indywidualne programu CANDIS

·       Poradnictwo rodzinne

·       Poradnictwo prawne

 

ZAPRASZAMY!

 

Kontakt:

Warszawa – ul. Grodzieńska 65, tel.: 22 618 65 97, infolinia 800 120 289

Koordynator programu: Monika Chrupek, tel.: 692 554 525