KAMPANIA SPOŁECZNA
"WALCZ Z AGRESJĄ. ZACZNIJ OD SIEBIE."


Warszawa, 5 października 2004 r. - "Walcz z agresją. Zacznij od siebie" - to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej zorganizowanej przez KARAN. Celem kampanii, która rozpoczyna się 5 października br. i potrwa 12 miesięcy jest niwelowanie i zapobieganie agresji oraz kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Obecna kampania jest już trzecim etapem realizowanego od kilku lat przez KARAN Programu "Stop Przemocy". Prowadzone przez KARAN działania obejmują szkolenia nauczycieli w zakresie Treningu Zastępowania Agresji opracowaną w Stanach Zjednoczonych metodą ART, tworzenie sieci Klubów Fair Play (miejsc, gdzie dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych trenerów ART kształcą umiejętności prospołeczne) oraz edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat znaczenia kształtowania umiejętności prospołecznych dla satysfakcjonującego i szczęśliwego życia.

Kampania społeczna "Walcz z agresją. Zacznij od siebie" została podzielona na trzy etapy. Etap pierwszy, który potrwa od października do grudnia br. to intensywna kampania medialna. Planowana jest emisja reklam TV, spotów radiowych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz dystrybucja plakatów w szkołach podstawowych i średnich. Czasu antenowego i przestrzeni reklamowej na potrzeby kampanii nieodpłatnie udzieliły następujące media i firmy: TVP SA, MTV Polska, MTV Classic, Telewizja Vectra, Telewizja DAMI, Telewizja Wrocław, Telewizja Białystok, Telewizja Suwałki, Żarska Telewizja Kablowa TeleŻet, Radio BIS, Tok FM, Radio VIA, Radio Centrum w Rzeszowie, Radio Centrum w Kaliszu, Radio Plus  - Radom, Victor Gimnazjalista, Gazeta Szkolna, portal NGO, portal edukacyjny eduForum.pl, kwartalnik KARAN, Gruppa66Ogilvy, Ogilvy Public Relations Worldwide, Agencja A2 - advertising & marketing.

Strategię komunikacji oraz materiały reklamowe (30-sekundowy spot TV, radiowy, plakat) również nieodpłatnie przygotowała agencja reklamowa Gruppa66 Ogilvy. Agencja Ogilvy Public Relations Worldwide zapewni natomiast wsparcie dla działań PR prowadzonych przez KARAN.

W drugim etapie kampanii, który potrwa do października przyszłego roku planowane są szerokie działania edukacyjne: szkolenia dla nauczycieli w zakresie Metody ART, czyli Treningu Zastępowania Agresji, dystrybucja materiałów dydaktycznych (ulotki, podręczniki), szkolenie liderów młodzieżowych, prelekcje w szkołach, tworzenie sieci Klubów Fair Play, "Szkolne Dni Stop Przemocy" organizowane w szkołach w całej Polsce we współpracy z MENiS.

Etap trzeci kampanii "Walcz z agresją. Zacznij od siebie" stanowić będzie
3. Międzynarodowa Konferencja "Stop Przemocy", która odbędzie się
w październiku 2005 r.


MEDIA O NASZEJ KAMPANII:

TVP

TVP 3 Regionalna

KAI

MSWiA

Radiostacja

Portal NGO

Portal gazeta.pl

Gazeta Prawna

Portal Kościół.pl

Tygodnik Niedziela

Portal Wirtualne Media

Portal Marketing

Portal Wadowida.pl

Portal Polska.pl

Portal Psychologia.edu.pl

OŚKA

Portal Advertology.ru

TwojaTelewizja.pl

Portal edu.com.pl

 


Program Stop Przemocy

Program Stop Przemocy jest odpowiedzią na pytanie "Co zrobić z problemem przemocy i agresji wśród młodzieży?" Celem Programu jest zapobieganie, niwelowanie i zastępowanie agresji oraz kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród młodzieży. KARAN wdraża swój Program już od 2001 roku poprzez różnorodne działania. 
Zorganizowano między innymi konferencje szkoleniowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą "Stop Przemocy - o godność człowieka"
(17-19.IX.2001) oraz "Stop Przemocy w szkole i na ulicy" (24-26.XI.2003), które składały się z części teoretycznej - wykładów autorytetów w tej dziedzinie, jak również z praktycznych warsztatów prowadzonych przez Trenerów ART.

W ramach Programu podejmowane są następujące działania:

1. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie Metody ART czyli Treningu Zastępowania Agresji
2. Tworzenie sieci Klubów Fair Play - miejsc, gdzie dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych Trenerów ART. kształcą umiejętności prospołeczne
3. Edukację i informację  skierowaną do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli na temat znaczenia kształtowania umiejętności prospołecznych dla satysfakcjonującego i szczęśliwego życia w społeczeństwie.


Dlaczego Metoda ART? Na czym polega?

Metoda Treningu Zastępowania Agresji uczy prospołecznych metod rozwiązywania konfliktów, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych zwiększających pozytywną samoocenę i poczucie przynależności do grupy. Pomaga w uporządkowaniu relacji międzyludzkich, uczy radzić sobie ze stresem, wyrażać emocje. Metoda ta umożliwia uczniom aktywne uczenie się poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie prospołecznych zachowań.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:

* Treningu umiejętności zachowań prospołecznych (kształtuje również umiejętności emocjonalne, umiejętności radzenia sobie ze stresem i planowania)
* Treningu kontroli złości (uczy jak identyfikować czynniki wyzwalające złość, jak używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu)
* Treningu zasad etycznych (wartości) (uczy właściwej hierarchii wartości, liczenia się z prawami innych, uwzględniania potrzeb i praw innych osób)


Czym są Kluby Fair Play?

Kluby FAIR PLAY powstają dla osób mających problemy z agresją  - swoją i innych. Dla tych, którzy nie potrafią wyrażać emocji, nie wiedzą jak poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebują. Nie wiedzą również, że tego wszystkiego mogą się nauczyć. Pod okiem profesjonalnie przeszkolonego trenera, bez względu na wiek, będą teraz mogli przejść kurs oswajania agresji. Kluby będą powstawać m.in. w szkołach, świetlicach, domach kultury, parafiach. Kluby zakładają osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje trenerskie z zakresu Metody ART, akceptowane i uznane przez KARAN. W obecnej chwili funkcjonuje 30 Klubów Fair Play w całej Polsce. Honorowy Patronat nad Klubami Fair Play sprawuje Rzecznik Praw Dziecka.


KARAN powstał w 1990 roku z inicjatywy ks. Bronisława Pawła Rosika. Jest ogólnopolską, pozarządową organizacją, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy dorosłym, młodzieży i dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy oraz w których są osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem. KARAN prowadzi świetlice socjo-terapeutyczne (20 w całym w kraju), ośrodki readaptacyjne (6 placówek), hostele, punkty konsultacyjne i poradnie rodzinne, organizuje wakacyjne formy wypoczynku dla swoich podopiecznych, prowadzi działalność wydawniczą (pozycje książkowe z zakresu uzależnień, agresji oraz kwartalnik KARAN o nakładzie 15 000 egzemplarzy).

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Kowalczyk
Koordynator Programu Stop Przemocy
KARAN
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel.: 022 618 65 97
kom.: 0502 166 715
e-mail: a.kowalczyk@karan.pl

Piotr Kabała
Dyrektor PR
Ogilvy Public Relations Worldwide
ul. Angorska 13A
03-913 Warszawa
tel.: 022 672 60 06
kom.: 0502 555 820
e-mail: piotr.kabala@ogilvy.com