Rozeznanie rynku - usługi superwizyjne 20.11.2017

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących usługi superwizyjnej na potrzeby projektu ,,Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu miedzy życiem rodzinnym i zawodowym”.

 

Ogłoszenie (do pobrania zapytanie ofertowe)

Formularz ofertowy (do pobrania zał.1 formularz oferty)

Oświadczenie (do pobrania zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków)