Drodzy Mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście !
zapraszamy  do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych z zakresu
problemu alkoholowego


Wsparcie psychologiczne uzyskają Państwo w następujących obszarach:

Problem alkoholowy w rodzinie – ograniczenie jego wpływu na pozostałą część rodziny.

Poprawa funkcjonowania rodzin, w których występują problemy związane z alkoholem poprzez:
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych
  • Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich
  • Tworzenie warunków do możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów
  • Komunikacja z osobą dotkniętą problemem alkoholowym
  • Budowanie więzi w rodzinie
  • Radzenie sobie z konfliktami, stresem w sytuacjach rodzinnych, szkolnych i zawodowych
  • Odkrywanie i wykorzystanie zasobów rodzinnych wewnętrznych i zewnętrznych
  • Budowanie podstaw zdrowego stylu życia
  • Kształtowanie kompetencji społecznych.


Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w biurze projektu, telefonicznie (22 635 29 24)

Biuro Projektu: ul. Andersa 13, 00 – 159 Warszawa,
czynne w poniedziałek, środę  czwartek oraz piątek
ZAPRASZAMY!!!

w godz. 9.30 do 17.00.