www.karan.wroc.pl

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN we Wrocławiu od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Semper Avanti. Młodzi wolontariusze z całej Europy biorą udział w projektach realizowanych przez wrocławski oddział Stowarzyszenia KARAN.

 

Stowarzyszenie Semper Avanti – powstało w 2000 r. z inicjatywy grupy młodych ludzi.

Dzięki ICH pracy młodzi ludzie…

… poznają świat, a najlepiej swoich rówieśników z krajów dalekich i bliskich, uczą się rozumieć ich kulturę i szanować ich odmienny światopogląd,

… poznają szczególnie Europę, jej historię i teraźniejszość oraz wartości, które ją stworzyły,

… utwierdzają się w swojej tożsamości, stając się lepszymi obywatelami swojej społeczności, miasta, kraju, Europy i świata,

… uczą się pracy w zespole, organizacji czasu, zarządzania projektami, konsekwencji i odpowiedzialności,

… stają się wrażliwsi na tych, którzy potrzebują wsparcia,

 … odkrywają piękno natury i uczą się o nią dbać,

… poznają i rozwijają siebie, swoją kreatywność, energię, potencjał i charakter,

 … wiedzą, że do nich należy przyszłość.

 

Działają na różnych płaszczyznach, m.in.:

- Są to spotkania międzynarodowe młodzieży w formie warsztatów artystycznych i edukacyjnych.

- Koordynujemy także wolontariat młodzieżowy – krajowy i zagraniczny.

- Organizujemy imprezy kulturalne.

- Prowadzimy szkolenia, treningi i seminaria edukacyjne dla młodzieży oraz pracowników młodzieżowych