Wspieramy dzieci i młodzież w nauce poprzez prowadzenie:

- Korepetycji z wybranego przedmiotu w szkołach,

- Korepetycji ogólnych w placówkach BAZY.

Uczniom oferujemy także udział w terapii pedagogicznej i logopedycznej umożliwiającej nadrobienie zaległości szkolnych.