Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodzin, które dotknął problem uzależnienia od narkotyków, alkoholu dziecka, męża, brata …. .

Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie rodziny, których dotknął problem uzależnienia otrzymają pomoc w uzyskaniu równowagi psychicznej, gdzie w sposób otwarty i bezpieczny mogą porozmawiać o swoich problemach z osobami w podobnej sytuacji, mogą dzielić się swoim doświadczeniem, zdobywać wiedzę na temat czym jest uzależnienie i w jaki sposób doprowadzić osobę uzależnioną do leczenia.     

 

Informacje o miejscach i godzinach spotkań Grup Wsparcia można uzyskać

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 120 289