Hostel Postrehabilitacyjny

54-071 Wrocław, ul. Skoczylasa 8
tel./fax: 71 349 15 56

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl