Hostel Postrehabilitacyjny

54-071 Wrocław, ul. Skoczylasa 8
tel./fax: 71 349 15 56

Adres e-mail placówki: karan.wroclaw@op.pl

     

Warunkiem przyjęcia do Hostelu jest przedstawienie zaświadczenia o ukończonej podstawowej terapii uzależnień.

Przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia.

Prowadzone będą:

  • interwencje kryzysowe,
  • wsparcie procesu postrehabilitacyjnego,
  • warsztaty- grupa zapobiegania nawrotom.