W ramach akcji Baza ,celem wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7-18 lat z obszaru Pragi Północ zorganizowaliśmy wycieczkę na Stadion Narodowy. 

Motto projektu:

„Dzięki naszej współpracy, żadne dziecko nie pozostaje samo”