Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

03-750 Warszawa ul. Grodzieńska 65

tel./fax. 22 618 65 97, 22 679 02 33

bezpłatna infolinia: 800 120 289