INAUGURACJA

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się Mszą Świętą....

 

Po Mszy Świętej, odbyło się spotkanie organizacyjne i uroczyte otarcie....