ROK 2012PRAGA PÓŁNOC
Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego
ul. Targowa 15 2/3
ul. Targowa 63/4
ul. Grodzieńska 65"Zadanie z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie HIV i AIDS, w tym: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st.  Warszawy. Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym."
Nr Umowy PRN-7SZ-B/VI/1/6/004/10/4/100
Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ

 

 „Rodzina to my” - Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności
Nr umowy WPS.VI.28/2012
Program jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego
Okrez realizacji: 01.07.2012r. do 31.12.2012r.
Program obejmuje swoim zasięgiem Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Radomiu.PRAGA POŁUDNIE

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego
ul. Prochowa 49


„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa – DzielnicyPraga Południe
Nr umowy PRD/VI/WSZ/B/VI/1/6/150/2820/K zawata w dniu 21.12.2009 |


Rodzina to my” - Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności
Nr umowy WPS.VI.28/2012
Program jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego
Okrez realizacji: od 01.07. 2012r. do 31.12.2012r.
Program obejmuje swoim zasięgiem Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Radomiu.MOKOTÓW

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego
ul. Malczewskiego 52


"Multmiedialni Odkrywcy" - darowizna Fundacja PKO BP

 
"Czas dla NAS - Rodzinna Akademia Współpracy"
Program współfinasowany przez Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnica Mokotów
Nr umowy MOK/WSZ/B/VI/1/6 NR 61/2012/GZ 763

 
"Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Program finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnicy Mokotów
Nr umowy MOK/WSZ/B/VI/1/6/nr 258/2009/GZ3559.


 „
Rodzina to my” - Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności
Nr umowy WPS.VI.28/2012
Program jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego
Okrez realizacji: od 01.07. 2012r. do 31.12.2012r.
Program obejmuje swoim zasięgiem Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Radomiu.WAWER

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego
ul. Kościuszkowców 80

"Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy"
Program finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy Dzielnicy Wawer
Nr umowy UD-XIII-SZ/B/VI/1/6/73/2009-2012 zawarta w dniu 30.12.2009r.


Rodzina to my” - Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności
Nr umowy WPS.VI.28/2012
Program jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego
Okrez realizacji: od 01.07. 2012r. do 31.12.2012r.
Program obejmuje swoim zasięgiem Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Radomiu.