I Międzynarodowa Konferencja 
"Stop przemocy - O godność człowieka"

TZA - ART praktyczny trening
niwelowania agresji u dzieci i młodzieży

17 - 19 września 2001 r.

Warszawa Torwar

 

 
 

Program konferencji:


I Dzień
17 września 2001r.


9.30 - 11.00                        rejestracja 

11.00
                                   sesja plenarna
                                             rozpoczęcie i słowo wstępne: 
                                             ks. Prymas, Marszałek Sejmu i Senatu, Premier

                                             referaty programowe:
                                             ks. Prof. A. Szostek - "Aspekty etyczne agresji"
                                             Poseł J. Fabisiak - "Kluby Ośmiu - młodzieżowy 
                                             wolontariat alternatywa dla przemocy"
                                             Senator K. Piesiewicz - "Aspekty prawne agresji"
                                             Minister KiDN A. S. Zieliński - "Kultura antidotum na 
                                             agresję"
                                             Minister Edukacji E. Wittbrodt - "Przeciwdziałanie
                                             przemocy w szkole"
                                             Minister Sprawiedliwości S. Iwanicki - "Wpływ agresji i
                                             przemocy na przestępstwa młodzieży"
                                             Rzecznik Praw Dziecka P. Jaros - "Dzieci a przemoc"

14.00 - 15.00                     
przerwa obiadowa 

15.00                                   
ks. Abp J. Życiński - "Cywilizacja miłości antidotum na 
                                             agresję"
                                             Nadinspektor I. Wachowski - "Działania policji w
                                             zapobieganiu agresji"
                                             Prof. A. Frączek - "Przemoc a młodzież - aspekty
                                             psychologiczne"
                                             E. Nagłowska - "Przemoc w mediach"

                                            
Panel: "Jak zapobiegać i działać? ":
                                             ks. abp J. Życiński, ks. prof. A.Szostek,
                                             prof. K.Ostrowska, poseł J. Fabisiak, prof. A. Frączek,
                                             ks dr Z. Hanas SAC, L.Woć, J.Zimak, dyr P.Jabłoński,
                                             W. Stelmaszuk, A. Zoll, K. Piesiewicz, A. Woźniak,
                                             St.Orłowski, M.Graff 

17.00 - 17.30                      
przerwa na kawę

17:30
                                   koncert: 
                                             Joszko Broda i inni
 

                                                                          

 

ll Dzień
18 września 2001r.

9.00                                          Prof. A. Goldstein, Mark Amendola - Trening 
                                                 Zastępowania Agresji ART.

11.00 - 11.30                         
przerwa
 
11.30                                       
Prof. A. Goldstein, Mark Amendola - praktyczna 
                                                  prezentacja ART-u cd.

14.00 - 15.00                           
przerwa obiadowa

15.00                                        "
ART w zakładach poprawczych " - Aaron Gregory Szef 
                                                  Zakładów Poprawczych Stanu Nowy York
                                                  Dyr. P. Jabłoński - Narodowy Program Zapobiegania
                                                  Narkomanii
                                                  " ART w szkole" - E. J. Morawscy
                                                  " ART w pracy z rodziną współuzależnioną" - E. Łyczewska
                                                  " ART w pracy z dziećmi uzależnionymi" - ks. P. Rosik SAC
                                                  " ART w pracy z młodzieżą uzależnioną" - warsztat
                                                  E. Łyczewska
                                                  Podinspektor Michael Bantle, Stuttgart " Kryminalno 
                                                  policyjne środki zapobiegania przemocy"
 
17.00                                        przerwa na kawę
 
20.00                                        Koncert 
                                                  STOP PRZEMOCY
 

                                               

lll Dzień
19 września 2001r
. 

    
9.00                                          Prof. A. Goldstein, Bob Oliver - Praktyczna prezentacja
                                                  ART-u cd.

11.00 - 11.30                          przerwa na kawę
 
11.30
                                       "Działanie szkolne alternatywą wobec agresji i przemocy" - 
                                                 E. Matejka Doświadczenia szwedzkie ART w pracy z 
                                                 młodzieżą "ulicy" i zakładów poprawczych - M. Hermmelin i 
                                                 M. Kaelt, Ungdomsalternativet, Szwecja
 
13.00                                       dyskusja i panel z aktorami: K. Zanussi, K. Kaczor,
                                                 J. Machulski, I. Cywińska, A. Nejman, A. Korcz, 
                                                 K. Czubówna, J. Klechta, W. Pasikowski, Ks.B.P. Rosik sac,
                                                 dr E. Moczuk, M. Stużyńska. G. Kownacka, E. Łyczewska, 
                                                 E. Matejka, K. Wojcieszek, M. Hermmelin, M. Kaelt, 
                                                 M. Amendola, B. Oliver "Wypracowanie strategii dla Polski"  

15.00                                       Podsumowanie i zakończenie konferencji.