Na terenie dzielnicy Pragi Północ prowadzone są również działania dla dzieci i młodzieży poza murami instytucji.

W ramach działań odbywa się:
- Realizacja miniprojektów;
- Prowadzenie grup ulicznych (streetworking);
- Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Działania na podwórkach i ulicach Pragi Północ są prowadzone przez:

- Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS;

- Stowarzyszenie Mierz Wysoko.