W ramach projektu BAZA prowadzone są:

- Warsztaty umiejętności wychowawczych;
- Indywidualne konsultacje;
- Grupy wsparcia.

W celu zgłoszenia się na warsztaty, konsultacje, grupę wsparcia prosimy o kontakt z podanymi organizacjami:

- Kościół Armii Zbawienia w RP;

- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”;
- Stowarzyszenie dla Rodzin; 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.