Zapraszamy na

ZAJĘCIA SUPERWIZYJNE realizowane w formule indywidualnej i grupowej

 

Z jakiego powodu warto skorzystać z pracy w formule superwizyjnej?

Superwizja jest dynamicznym i zmiennym procesem uczenia się, który odbywa się w interakcji między superwizowanym a superwizorem (osoba lub grupa). Realizowane przez nas procesy superwizyjne są powiązane z kwe­stiami dotyczącymi pracy, doświadczeniami, emocjami oraz podejmowanymi przez super­wizora próbami znalezienia różnych punktów widzenia na kwestie istotne dla superwizowanego.

 

W ramach superwizji następuje rozwój własnych kompetencji, poszerzanie świadomości, wypracowywanie skuteczniejszych metod pracy, doskonalenie umiejętności.

·         Superwizja pozwala także prześledzić przebieg sesji coachingowych, uzyskać informacje zwrotne.

·         Pomaga także zrozumieć reakcje własne i klientów, dostrzec możliwości
i ograniczenia jako coacha.

·         Umożliwia też w bezpiecznej atmosferze skonsultować techniki i strategie stosowane podczas sesji coachingowych.

·         Pozwala również na przepracowanie trudnych stanów emocjonalnych i napięć związanych z pracą z klientem i rolą coacha.

 

Korzyści jakie daje uczestnictwo w zajęciach superwizyjnych:

·         Poszerzenie kompetencji coacha

·         Samopoznanie i zwiększenie świadomości siebie w roli coacha

·         Budowanie konstruktywnych i skutecznych relacji pomiędzy coachem i klientem

·         Wzbogacenie warsztatu pracy, rozwinięcie stosowanych technik i narzędzi

·         Inspirację i wzrost motywacji do dokonywania pozytywnych zmian

 

W ramach specjalizacji proponujemy superwizje dla:

1.      Coachów społecznych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2.      Coachów rodzinnych pracujących również grupowo z członkami systemu rodzinnego.

3.      Coachów specjalizujących się we wspieraniu klientów w uzyskaniu balansu pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i osobistym.

 

Prowadzimy również superwizje grupowe, których celem jest wykorzystanie wsparcia innych coachów i specjalistów w ramach realizowanego procesu grupowego.

Pozwala to na wymianę perspektyw widzenia omawianych tematów, problemów oraz dzielenie się doświadczeniami, pomysłami w pracy z klientami oraz własnym rozwoju.

 

Ramy czasowe realizowanych procesów superwizyjnych:

Superwizja indywidualna – 1,5 – 2 godziny

Superwizja grupowa – 3 – 4 godzin w grupie do 8 osób

 

Więcej informacji:

tel. 22 408 80 24