Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

- Placówka wsparcia dziennego

ul. Malczewskiego 52
Warszawa, tel  22 849 41 15

Kierownik Centrum: mgr Małgorzata Siudy
 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.                          

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.
W placówce realizowany jest program profilaktyczny adresowany do dzieci w wieku 6-13 lat.

W ramach programu proponujemy:

 - zajęcia socjoterapeutyczne,
 - zajęcia edukacyjne na temat szkodliwości środków odurzających, 
 - warsztaty twórcze w tym: plastyczne, teatralne, taneczne,
 - zajęcia sportowe,
 - konkursy z nagrodami,
 - pomoc w odrabianiu pracy domowej/ reedukacja,
 - uroczyste spotkania okolicznościowe: np. Boże Narodzenie, Wielkanoc,
 - organizacja akcji „ Lato w Mieście” i „ Zima w Mieście”,
 - wycieczki krajoznawcze,
 - wyjścia do kina, teatru,
 - poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne adresowane do dzieci oraz ich  rodziców bądź opiekunów,   a  także środowiska lokalnego.

W celu objęcia dziecka pełną pomocą prowadzona jest współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi.

    Wydawać się może, że cztery godziny to krótko. Ale życie w naszej świetlicy tętni pełną parą i korzystamy z każdej chwili.  Na dowód czego prezentujemy nasze zdjęcia.  


    Oprócz odrabiania lekcji organizujemy rożne zajęcia, które rozwiną w Was nowe umiejętności. W roku szkolnym 2008/2009 dzieciaki z naszej świetlicy brały udział w warsztatach fotograficznych i tanecznych. Swoje artystyczne umiejętności prezentowały pod czas wystawienia Jasełek i w dorocznym Festynie Mokotowskim.


     W czasie ferii zimowych i wakacji odbywają się u nas akcje „ Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. W tym okresie korzystamy z basenów, kręgielni, hali sportowej, poznajemy Warszawę, uczestniczymy w festynach tematycznych.


   Za naszą placówkę jesteśmy odpowiedzialni Wszyscy, dlatego razem o nią dbamy. W czasie wszystkich obowiązuje przestrzeganie ustalonych przez grupę zasad, pomaga nam to miło  spędzić  czas.


Po szkole nie musisz być sam, dołącz do nas.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.
 

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego

Warszawa, Malczewskiego 52

jest finansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Mokotów,

Ministra Zdrowia - Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.