Świetlica Środowiskowa

Wrocław, ul. Skoczylasa 8

tel: 71 349 15 56

Pobyt jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00.

 

Program wychodzi naprzeciw potrzebom młodych, zdolnych ludzi, nie mających możliwości rozwoju swoich zainteresowań i zdolności, co często związane jest z brakiem środków finansowych ich rodzin, a spędzanie wolnego czasu na ulicy naraża dzieci i młodzież na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

            
prace podopiecznych

 

Program realizowany w Świetlicy Środowiskowej koncentruje się na kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży i stwarza warunki do ich wszechstronnego rozwoju.Oferujemy podopiecznym:

 

Zapewniamy:

  • Opiekę po zajęciach szkolnych
  • Pomoc w nauce
  • Zajęcia służące wyrównaniu braków szkolnych
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia artystyczne i sportowe
  • Psychokorekcyjną pracę z dziećmi
  • Udział w Treningu Zastępowania Agresji

 

Realizowanymi celami są:


- Zapewnienie opieki przez 5 godzin dziennie w dni powszednie; umożliwiając bezpieczne spędzenie wolnego czasu;

- Niwelowanie braków szkolnych uczniów zaniedbanych środowiskowo, pomoc w nauce;

- Dzięki zajęciom specjalistycznym redukowane są zachowania aspołeczne, dostarczane jest wsparcie w sytuacjach trudnych;

- Poprzez zajęcia artystyczne kształcona jest u dzieci i młodzieży twórcza postawa oraz stwarzane są możliwości odnalezienia i rozwijania własnych pasji; dzięki współpracy z wolontariuszami międzynarodowymi umożliwiana jest młodzieży nauka języków obcych;

- Zajęcia sportowe pozwalają na rozwijanie pasji i sprawności fizycznej;

- Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz wzbogacenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień realizowane jest poprzez zajęcia profilaktyczne i rozmowy indywidualne, realizowane także przez Trening Zastępowania Agresji;

- Stwarzanie możliwości do rozwijania pasji i spędzania czasu, umożliwiane jest poprzez uczestniczenie w życiu kulturalnym i zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności;
 

Działania Świetlicy Środowiskowej „Karan” skupiają się na pomocy dzieciom i młodzieży w codziennej nauce, odrabianiu lekcji oraz nauce języków obcych. Aby wychowankowie Świetlicy mogli wszechstronnie się rozwijać organizowane są zajęcia artystyczne, sportowe, komputerowe. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne oraz psychoprofilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, zjawisku przemocy, dyskryminacji, oraz promujące zdrowy tryb życia i kształtujące postawę prospołeczną. W ramach realizowanego projektu „Telegram do Przyszłości” uczestnicy mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Mogą również wzmocnić poczucie własnej wartości, dostrzec swoje mocne strony, by móc je w przyszłości z powodzeniem wykorzystać. Dzieci i młodzież uczestniczący w projekcie mają możliwość ciekawie i twórczo spędzać czas wolny oraz brać udział w atrakcyjnych wyjściach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

 

NASZA ŚWIETLICA :-)