Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Wrocław, ul. Skoczylasa 8

tel: 71 349 15 56

Pobyt jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.

Program wychodzi naprzeciw potrzebom młodych, zdolnych ludzi, nie mających możliwości rozwoju swoich zainteresowań i zdolności, co często związane jest z brakiem środków finansowych ich rodzin, a spędzanie wolnego czasu na ulicy naraża dzieci i młodzież na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

                                                         
                                                                                                  prace podopiecznych

Cele Centrum:
  • Profilaktyka oraz edukacja związana z przemocą w rodzinach
  • Umożliwienie podopiecznym wszechstronnego rozwoju
  • Pomoc rodzicom i opiekunom w procesie opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Oferujemy podopiecznym:

  • Opiekę po zajęciach szkolnych
  • Pomoc w nauce
  • Zajęcia służące wyrównaniu braków szkolnych
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia artystyczne i sportowe
  • Psychokorekcyjną pracę z dziećmi
  • Udział w Treningu Zastępowania Agresji

 

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wolontariacie

na rzecz osób potrzebujących pomocy a korzystających z naszej oferty.


 

NASZA ŚWIETLICA :-)