W dniu 23 stycznia 2017r. w Domu Kultury w Radomiu odbyło się premierowe przedstawienie sztuki pod tytułem „Na świątecznym froncie…”.

Przedstawienie zostało zrealizowane w ramach programu „SENIOR MENTOREM” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata ASOS 2014-2020, w ramach którego odbywały się  warsztaty teatralne.

W ramach programu zostały zrealizowane zajęcia o charakterze aktywizacyjnych i integracyjnym, w których uczestniczyli seniorzy i młodzież z radomskiego oddziału Stowarzyszenia.  Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad emisją głosu, śpiewem, tekstem, nad scenami do spektaklu, warsztatem aktorskim, interpretacją, pozawerbalnym wyrażaniem emocji.

Wszystkie te działania spowodowały, że uczestnicy bardziej poznali siebie, otworzyli się na innych, przełamali nieśmiałość i tremę, a przede wszystkim dobrze się bawili w twórczej atmosferze i towarzystwie pasjonatów aktorstwa.

 W przedstawieniu wzięło udział 20. aktorów – amatorów.

Spektakl wyreżyserował Pan Łukasz Węgrzynowski  - odpowiedzialny za przygotowanie aktorskie oraz Pani Klaudia Kuchtyk odpowiedzialna za stronę wokalną przedstawienia.