Zajęcia z profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i średnich


Zajęcia prowadzone są w szkołach podstawowych i średnich pt. "Narkotyki? To bez sensu" (Warszawa) oraz prelekcje w szkołach nt. narkomanii, profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS (Kalisz, Radom, Rzeszów, Warszawa)


oferta programu


W Warszawie - w szkołach średnich i podstawowych - realizowany był program zajęć z profilaktyki uzależnień "Narkotyki? To bez sensu", będący kontynuacją zajęć z lat ubiegłych. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w szkołach na terenie Warszawy oraz Radomia.
Program koncentrował się na:
-  rozwijaniu umiejętności psychologicznych uczniów (nauka odmawiania, podejmowania decyzji)
-  wzmacnianiu osobowości ucznia (zwiększania poczucia własnej wartości)
-  dostarczeniu informacji dotyczących rozwoju uzależnienia od narkotyków

Program szkolny uzupełniony był dodatkowo ofertą pro-zdrowotną realizowaną w ramach naszych grup rozwoju osobowości dla młodzieży.
W zajęciach uczestniczyło ok. 26 000 uczniów. W każdej klasie zajęcia obejmowały czterogodzinny program warsztatowy (dwa razy po dwie godziny).

Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi; obejmowały dwie części:
- pierwsza - dotyczyła zapoznania uczniów z problemem uzależnienia i związanymi z tym mechanizmami obronnymi;
- część druga miała na celu uświadomienie młodzieży głównych wartości i celów w życiu człowieka, szanowanie własnych granic oraz tego jak radzić sobie w sytuacji, gdy jest się namawianym do wzięcia narkotyku.

W Kaliszu, Rzeszowie i Radomiu przeprowadzane były prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień (ok. 15 godzin w miesiącu) i HIV/AIDS  w szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych (ok. 15 godz. w miesiącu). Na terenie woj. kaliskiego uczestniczyło w nich ok. 600 osób, w Radomiu - ok. 1500, Rzeszowie - ok. 1800 uczniów.