Pierwsza konferencja odbyła się 15 października 2013 roku w Radomiu w Wyższej Szkole Biznesu, która mieści się przy ulicy Kolejowej 22. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Podczas jej trwania wykłady wygłosili: prof. Mariusz Jędrzejko, dr Eugeniusz Moczuk oraz dr Joanna Felczak.

Tutaj dostępne jest sprawozdanie z przebiegu konferencji w Radomiu.