Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy zrealizują następujący przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Realizacja sesji coachingowych i superwizji na potrzeby projektu „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Coach rodzinny konkurencyjność zapytanie

Coach rodzinny załączniki

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy zrealizują następujący przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Realizacja sesji coachingowych i superwizji na potrzeby projektu „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Coach superwizor konkurencyjność zapytanie

Coach superwizor załaczniki do zapytania