• Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Program pomocy rodzinie”

więcej ...

  • „Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków”

więcej ...

  • „Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

więcej ...

  • „Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków”

więcej ...

·         „Programy profilaktyki wskazującej adresowane do osób używających nowych substancji psychoaktywnych, w tym w połaczeniu z innymi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi”

więcej ...

·         „Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”

więcej ...

·         „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”

więcej ...

·         „Program psychoprofilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość realizowany w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia KARAN w Radomiu”

więcej ...

·         „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”

więcej ...