MIKOSZEWO 2004

W dniach 23.08-05.09.2004r.odbyły się dwa turnusy obozów szkoleniowych w Mikoszewie (k/Gdańska), na których przebywali wolontariusze - seniorzy wraz z młodzieżą przebywającą w ośrodkach Stowarzyszenia KARAN.

Bogaty program zajęć przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę miał zintegrować i przełamać bariery dzielące młodsze i starsze pokolenie, co ostatecznie się udało.

Uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach artystycznych (nauka tańca, lepienie w glinie i masie solnej, zajęcia teatralne, origami, lekcje ikebany, wyszywanie), rekreacyjnych (zbieranie bursztynów na plaży, turnieje szachowe, kalambury, ognisko) oraz wycieczkach (Malbork, obóz zagłady Stutthof).

Dla wolontariuszy przeprowadzony został również trening ART-u oraz treningi relaksacyjne. Wspólny wyjazd sprzyjał integracji oraz zmianie stereotypów dotyczących osób starszych lub osób uzależnionych. Rozmowy i ciekawe zajęcia sprawiły, że młodzież rzeczywiście otworzyła się na starszych, chętnie dzieliła się swoimi problemami – co jest ważne w kontekście powrotu do normalnej egzystencji w społeczeństwie. Młodzi ludzie poznawali wartości i normy od starszych, uczyli się znaczenia słowa szacunek. Seniorzy - wolontariusze stali się dla nich wzorem do naśladowania.

Ludzie starsi mogli dokładnie zapoznać się z problematyką narkomanii i uzależnień oraz ze sposobami radzenia sobie z agresją. Podczas zajęć twórczo wykorzystywali swoją wiedzę i doświadczenie, co można uznać za formę samorealizacji. Praca z młodzieżą z pewnością była dla nich ważnym i niezapomnianym doswiadczeniem.