Dnia 15 listopada 2004 r. odbyła się uroczysta inauguracja pracy Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „KARAN” we Wrocławiu w dniu 15.11. 2004 r. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 Konferencją, której mottem przewodnim było hasło „Walcz z agresją. Zacznij od siebie”. Konferencja odbyła się w Domu Kultury Zamek we Wrocławiu przy pl. Świętojańskim 1.

 

Po obradach otwarto Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „KARAN” przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

10:00 – 10:15

Rozpoczęcie Konferencji: Wstęp i powitanie Gości

Ks. Dr Bronisław Paweł Rosik – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia KARAN

 

10:15 – 10:45

„Psychologiczne Aspekty Agresji”

Bożena Wach – Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu

 

11:15 – 11:30

Przerwa na kawę

 

11:30 – 12:00

„Skala zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz profilaktyka i działalność prewencyjna Policji związana ze zjawiskiem agresji u nieletnich” – asp. sztab. Bożena Ciosek oraz mł. asp. Mariusz Grela – Komenda Miejska Policji

 

12:00 – 12:45

„Metoda Treningu Zapobiegania Agresji – na czym polega, jak ją stosować” Elżbieta Opiłowska, Barbra Rozmus – Stowarzyszenie KARAN

 

13:00 – 13:30

Praktyczna prezentacja Metody ART.

Przedstawią członkowie Klubu Fair Play z Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia „KARAN” przy ul. Skoczylasa 8

Zajęcia prowadzi Marcin Kramek – psycholog Stowarzyszenia KARAN

 

13:30 – 14:00

Wystąpienia Laureatów Konkursu na najciekawszy esej pt. „Walcz z agresją. Zacznij od siebie”.

 

14:00 – Zakończenie Konferencji

 

14:30 Uroczysta inauguracja działalności Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Skoczylasa 8

 


Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność w 2002 r. Wówczas powstała świetlica socjoterapeutyczna, która oczywiście działa do dzisiaj. Naszymi podopiecznymi są dzieci z Leśnicy oraz okolicznych  osiedli tj. Złotniki, Stabłowice, Pracze Odrzańskie - dwie grupy wiekowe ok 40 osób. Pracownicy Świetlicy nawiązali współpracę ze szkołami, co przynosi wymierne efekty. Dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Semper Avanti realizujemy programy "Młodzież"," Leonardo da Vinci" - wolontariat europejski. Do pracy w naszej Świetlicy przyjeżdżają wolontariusze z Europy. Są to kontrakty krótkoterminowe - 3 tygodnie oraz długoterminowe - 9 miesięcy.

Gościliśmy u siebie wolontariuszy z Angli, Rumuni, Szwecji.  W grudniu rozpoczyna się kolejna edycja wolontariatu długoterminowego (dwie osoby - Angli, Włochy).

Pracownicy Świetlicy prowadzą  warsztaty dla wolontariuszy z Polski. Zajęcia przygotowują ich do pracy opiekuńczej  i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Grupa wolontariuszy z Polski  liczy obecnie  ok. 12 osób.

Świetlica czynna od pon. do pt. od 14 do 19.

 

W 2003 r powstała Poradnia Rodzinna i Uzależnień.

Działania  mają charakter terapeutyczny  i profilaktyczny. W Poradni działają grupy terapeutyczne - dla rodziców, młodzieży, socjoterapeutyczna dla dzieci, oraz dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego, młodzieżowy Klub Fair Play. Prowadzona jest terapia indywidualna oraz poradnictwo.

Działania profoilaktyczne: warsztaty dla nauczycieli i uczniów, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych (ulotki, Kwatalnik Karan).

Pracownicy: Psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, pedagodzy, socjoterapeuci, instruktorzy terapii uzależnień.

 

Październik 2004 r.

Powstał Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.