NZOZ Ośrodek/Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Osób Uzależnionych „NASZ DOM” – całodobowy

26-616 Radom, ul. Łąkowa 122

tel./fax: 48 360 46 05

Adres e-mail: osrodek.radom@karan.pl

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

Poradnia Rodzinna

26-605 Radom, ul. Pułaskiego 9

tel.: 48 360 24 63; 508 527 507

Adres e-mail: radom@karan.pl


DZIAŁANIA  PROJEKTOWE

 

„Psychoaktywni bez narkotyków - profilaktyka wskazująca” Realizacja programów profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków.

 Projekt jest dofinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 29/MK/L/2020.

            


Dla kogo?

 • osoby używające narkotyków i tzw. dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy rodzice i opiekunowie,
 • osoby zagrożenie rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,
 • członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Działania

 • poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu,
 • interwencje kryzysowe,
 • zajęcia edukacyjno-informacyjne,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 • warsztaty krótkiej interwencji,
 • porady prawne.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Amelia Miernik

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Poniedziałek godz. 16:00-17:00

Monika Łochowska-Maj

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Wtorek godz. 16:00-17:00

Justyna Senator

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          Interwencje kryzysowe

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Środa godz. 14:00-15:00

Aleksandra Skóra

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          Interwencje kryzysowe

 

W terminie ustalonym indywidualnie

Dorota Chmiel

mgr nauk o rodzinie, pielęgniarka, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

·          Interwencje kryzysowe

W terminie ustalonym indywidualnie

 

ZAPISY:

od pn.-pt. w godzinach 12:00 - 16:00

 Tel.: 508 – 527 - 507

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru.

 

 

***


„Własny wybór" - Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży

 Projekt jest współfinansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z umową 93/BO/P/2020.

            


Dla kogo?

 • dzieci i młodzież zagrożone narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej,
 • dzieci i młodzież eksperymentujące z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające,
 • członkowie rodzin/opiekunowie
 • mogą być osoby zgłaszające się do programu zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Działania

o   poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu,

o   interwencje kryzysowe,

o   zajęcia informacyjno-edukacyjne, 

o   warsztaty umiejętności psychospołecznych,

o   grupa rozwoju osobistego,

o   warsztaty umiejętności wychowawczych.


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Amelia Miernik

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Środa godz. 16:00-17:00

Monika Łochowska-Maj

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Czwartek godz. 16:00-17:00

Anita Frąk

Pedagog

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Wtorek godz. 15:00-18:00

Anna Celińska

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Wtorek godz. 14:00-16:00

Aleksandra Skóra

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          Interwencje kryzysowe

W terminie ustalonym indywidualnie

Justyna Senator

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

W terminie ustalonym indywidualnie

Środa godz. 12:00-13:00

 

Dorota Chmiel

mgr nauk o rodzinie, pielęgniarka, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

·          Interwencje kryzysowe

W terminie ustalonym indywidualnie

 

ZAPISY:

od pn.-pt. w godzinach 12:00 - 16:00

 Tel.: 508 – 527 - 507

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru.

 

 

***

 

 

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

 Program jest współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia, zgodnie z umową ZS-III.8124.7.2.2020.

    


Dla kogo?

 • dzieci i młodzież w wieku 5 - 18 lat znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej
 • ich rodzice/ opiekunowie.

Działania

o   warsztaty umiejętności psychospołecznych,

o   warsztaty uczące alternatywnych stylów życia (zajęcia plastyczne z elementami arteterapii),

o   poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu i konsultacje psychologiczne,

o   poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne,

o   zajęcia informacyjno – edukacyjne (profilaktyczne),

o   terapia pedagogiczna,

o   nauka języka angielskiego,

o   organizacja  imprezy rekreacyjno – edukacyjnej.


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Amelia Miernik

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

Od pn-pt w godzinach

12:00-16:00 lub

w terminie ustalonym indywidualnie

Monika Łochowska-Maj

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

Od pn-pt w godzinach

12:00-16:00 lub

w terminie ustalonym indywidualnie

Justyna Senator

psycholog, specjalista psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji

·          konsultacje psychologiczne

W terminie ustalonym indywidualnie

Środa godz. 13:00-14:00

 

ZAPISY:

od pn.-pt. w godzinach 12:00 - 16:00

 Tel.: 508 – 527 - 507

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru.

 

 

***

 

 

„Odlotowi bez odlotu” - Program wczesnej interwencji FRED

 Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 120/BO/H9/2020.

            


Dla kogo?

 • osoby w wieku od 14 do 21 roku życia, w szczególnych przypadkach od 13 do 24 roku życia,
 • osoby zatrzymane w związku z używaniem narkotyków w szkole lub pracy,
 • osoby, które figurują w rejestrach policyjnych/sądowych w związku z narkotykami,
 • użytkownicy eksperymentujący, z grup (wysokiego) ryzyka.

 

Działania

o   indywidualna rozmowa motywująca - wstępna i końcowa,

o   warsztaty wczesnej interwencji, 

współpraca z lokalnymi partnerami w celu dotarcia do grupy docelowej (rejestry policyjne/sądowe, szkoły oraz miejsca pracy).


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Amelia Miernik

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          indywidualna rozmowa motywująca

W terminie ustalonym indywidualnie

Monika Łochowska-Maj

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

·          indywidualna rozmowa motywująca

W terminie ustalonym indywidualnie

 

ZAPISY:

od pn.-pt. w godzinach 12:00 - 16:00

 Tel.: 508 – 527 - 507

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru.

 

***