Projekt współfinansowany

ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego

w dyspozycji Ministra Zdrowia

Konferencje regionalne

"Uzależnienia behawioralne – leczenie i profilaktyka"

Komitet Naukowy Konferencji: 

prof. dr hab. Wojciech Cichy, prof. dr hab. Jacek Błeszyński, prof. dr hab. Ewa Florek, prof. dr hab. Janusz Morbitzer, prof. ndzw. dr hab. Ditta Baczała, prof. ndzw.dr hab. Mirosław Kowalski, prof. ndzw. dr hab. Urszula Dudziak, prof. nzdzw. dr hab. Sławomir Cudak, prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Przybysz Zaremba, prof. ndzw dr hab. Roman Sieroń, prof. ndzw. dr hab. Marek Walancik, prof. ndzw. dr hab. Paweł Prufner, dr Marzena Netczuk Gwoździewicz, dr Wojciech Piestrzyński, dr Dariusz Sarzała, dr Bronisław Paweł Rosik, dr Jan Malinowski, dr Wiesław Bożejewicz, dr Eugeniusz Moczuk, dr Danuta Morańska, dr Andrzej Gołębiowski, doc. dr Sylwester Bębas, dr Barbara Pisarska, dr Eulalia Adasiewicz, dr Tomasz Safjański, dr Katarzyna Świerszcz, dr Marek Dziewiecki, dr Zuzanna Jeziorska

Projekt zakłada organizacje regionalnych konferencji „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie” na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Zadanie jest współfinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Konferencje będą organizowane jesienią 2014 roku w siedmiu miastach:

RADOM  - 5 listopada 2014r.,

KALISZ -  7 listopada 2014r,

WROCŁAW  - 13-14 listopada 2014,

SZCZYTNO -  25 listopada 2014r,

ELBLĄG -  21 listopada 2014r.,

GRUDZIĄDZ -  2 grudnia 2014r. ,

 RZESZÓW  15 grudnia 2014r. .

 

Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne

W Radomiu, Kaliszu, Elblągu, Rzeszowie, Szczytnie i Grudziądzu zorganizowana będą jednodniowa konferencja, której celem będzie podjęcie dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi w regionie oraz zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania temu zjawisku. We Wrocławiu, konferencja jest współorganizowana z Urzędem Miejskim we Wrocławiu, jest to dwudniowa konferencja. Pierwszy dzień konferencji we Wrocławiu poświęcony będzie zapobieganiu zjawisku przemocy i uzależnieniom chemicznym, a drugi dzień  zapobieganiu uzależnieniom behawioralnym.

We wszystkich miastach konferencje będą adresowane do: przedstawicieli jednostek / instytucji / urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia; przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień; przedstawicieli innych grup zawodowych np. lekarzy, pielęgniarek, policjantów, strażników miejskich, pedagogów, nauczycieli.

Poprzez organizację konferencji planowane jest zrealizowanie następujących celów:

• Uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za politykę społeczną na poziomie województwa oraz dużych miast, a także osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień na zagrożenia związane z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

• Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w zakresie problematyki dotyczącej problemowego i patologicznego hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.

• Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi przedstawicielom grup zawodowych i organizacji podejmujących zadania, prace w środowisku dzieci i młodzieży.

• Przedstawienie metod profilaktyki i sposobów rozwiązywania problemów w zakresie uzależnień behawioralnych.

• Wymiana doświadczeń i opinii z zakresu uzależnień behawioralnych.