Wyniki ankiet:

 

W III Międzynarodowej Konferencji uczestniczyło 1832 osób; z czego ponad 1600 osób było mieszkańcami Warszawy i okolic.

Wszyscy uczestnicy Konferencji zostali poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Wypełnione ankiety oddało 673 osoby. Poniżej przedstawiamy wyniki wypełnionych ankiet.


W ankiecie wzięło udział 511 osoby zaproszone przez Urząd Miasta Warszawy, natomiast 162  przez Fundację KARAN.

Użyteczność Treningu Zastępowania Agresji w pracy zawodowej została oceniona przez 510 osób na średnią ocenę - 5, 2

Poziom organizacji III Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy” został oceniony przez 554 osoby na średnia ocenę – 4,9

Wśród osób oceniających znalazło się:
- 348 nauczycieli
- 159 pedagogów szkolnych
- 83 psychologów
- 31 Dyrektorów placówek
- 11 urzędników
- 9 Komendantów policji i Strażników Miejskich
- 7 kuratorów
- 7 pracowników świetlic
- 6 pedagogów specjalnych
- 2 pracowników socjalnych
- 2 wychowawców internatów
- 6 osób pracujących w innych zawodach

189 z pośród  673 ankietowanych już wcześniej korzystało z oferty szkoleniowej „KARANu” lub Warszawskiego Instytutu Profilaktyki
Natomiast 415 osób nigdy wcześniej nie korzystało z oferty szkoleniowej „KARANu” lub Warszawskiego Instytutu Profilaktyki . Reszta tj. 69 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Najwięcej osób z pośród ankietowanych już wcześniej uczestniczyło w:
- Konferencji Stop Przemocy – 150 osób
- Trening Zastępowania Agresji – Kurs Trenerski - 50 osób
- Trening Zastępowania Agresji – Kurs  Podstawowy- 35 osób
- W innych –21

90% ankietowanych jest zainteresowana udziałem w szkoleniach organizowanych przez Warszawski Instytut Profilaktyki oraz Fundację KARAN .


Z pośród 673 ankietowanych osób udział w szkoleniach deklarują:
- 332 osoby Trening zastępowania Agresji- Kurs trenerski
- 142 osoby Narkotyki- wczesna interwencja w szkole
- 324 osób Agresja i przemoc – strategie przeciwdziałania w szkole
- 137 osób Internet – zagrożenia i korzyści
- 157 osób Szkolenie dla Liderów Klubów Fair Play
- 305 osób trening Skutecznej Komunikacji
- 240 osób Trening – Asertywność w Działaniu

Na pytanie „Które elementy uważasz za najbardziej użyteczne i  interesujące ?” najczęściej padały odpowiedzi:
Wystąpienia gości z zagranicy: prezentacja programu ART i prezentacja programu Peace4Kids
Praktyczne przykłady konkretnych działań z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Sprawna organizacja; Sprawna rejestracja uczestników
Prezentacja warsztatów
Życzliwa i przyjazna atmosfera
Treści, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi i spotkaniach z rodzicami
Spektakl teatralny wspomagające odbiór i zrozumienie procesu przemocy
Trafność doboru tematyki referatów i prelegentów

Najczęściej, jako najbardziej użyteczne i interesujące wymieniano następujące elementy Konferencji:
Ron Mirr USA – „ART w szkole oraz zapobieganie mobbingowi”  - prezentacja warsztatu
Rune  Nansen, Garbis Sarafian  - „ART: Trening Kontroli Złości, Trening Wnioskowania Moralnego”
Prof. Maria Braun – Gałkowska „„Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”
Barbara Rozmus, Beata Nowicka - Prezentacja TZA – ART przez młodzież 
Elżbieta Łyczewska, Elżbieta Opiłowska - „Jak współpracować z rodzicami trudnych
uczniów?”
Spektakl „Zakazane twarze”
Materiały konferencyjne
Ks. dr Paweł Rosik SAC  „Umiejętności prospołeczne jako reduktor agresji i przemocy
w rodzinie”
Barbara Rozmus,  Agnieszka Kowalczyk „Kluby Fair Play jako forma działań
profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców”
ks.  Dr Zenon Hanas „Przemoc w mediach”

Za najbardziej wartościowy element Konferencji uznawano jej część warsztatową.

Na pytanie „Które elementy uważasz za najmniej użyteczny i interesujący ?” najczęściej odpowiadano:

Zbyt długi wstęp I-go dnia
Brak przerw I –szego dnia
Teoretyczne wystąpienia, nie przedstawiające rozwiązań praktycznych
Wystąpienia którym brak tzw. metod wizualnych oraz o tematyce pozaszkolnej
Brak polskich tłumaczeń angielskich tekstów
Wystąpienia urzędników, ministrów, służb porządkowych
Statystki ; Suche przedstawienie danych i faktów
Za mało informacji dotyczących radzenia sobie  z dziećmi w wieku przedszkolnym
Brak  wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce.
Zmiana programu – brak wcześniejszych informacji o dokonanych zmianach
Brak „świadectwa” nauczyciela, który stosuje metodę, aby podzielił się swoimi sukcesami i trudnościami
Kwestia kawy, herbaty, obiadu

Wybrane opinie uczestników III Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy”

„Całość wysłuchałam z wielką uwagą. Chętnie już kolejny raz uczestniczyłam w Konferencji. Użyteczne i interesujące były zarówno wykłady jak i elementy warsztatów . Bardzo serdeczna atmosfera ! Dziękuję ! Świetna organizacja. Profesjonalizm.”
Joanna Szczepańska , Włodawa

„Wszystko co wysłuchałam i zobaczyłam było dla mnie bardzo interesujące i bardzo użyteczne”
Ryszarda Charlińska, Ząbki

„Za najbardziej użyteczny i interesujący element uważam wykład Rona Mirra „ART w szkole” oraz prezentacja programu Peace4Kids. Byłabym zainteresowana szkoleniem dla nauczycieli z zakresu tej tematyki.”
Ewa Nowak, Ostrów Wlkp.

„Najbardziej interesujące i użyteczne uważam te elementy konferencji, które zapewniały praktyczne wskazania do pracy w zakresie przeciwdziałania agresji np. „ Jak pracować z rodzicami trudnych uczniów” oraz informacje dotyczące Klubów Fair Play. Ciekawym elementem były prelekcje dotyczące funkcjonowania ART w Szwecji, szczególnie jeśli chodzi o prace z całymi rodzinami”
Małgorzata Urban, Świecie

„Przedstawiona tematyka była adekwatna do potrzeb. Drobne „niedostatki” nie przeszkodziły w odbiorze i refleksji. Zawartość merytoryczna przedstawionych referatów bardzo interesująca i ważna. Za życzliwą obsługę serdecznie dziękuję”
Helena Sajewicz, Białystok

„Wystąpienia praktyków, prezentacja programów. Bardzo miła atmosfera, ciekawe i miłe „kapsułki energetyczne”. Dziękuję za zaproszenie.”
Joanna Koll, Ożarow Maz.

„Organizacja i poziom przekazywanych treści bardzo wysoki. Bóg zapłać ks. Dr Pawłowi Rosikowi”
Jadwiga Jastrzębska, Siedlce

„Za najbardziej użyteczne uważam formy warsztatowe  - życzliwość organizatorów i przyjazną atmosferę”
Marzenna Frankowska, Włodawa


„Prezentacja ART.-u – konkretne przykłady, program konferencji bardzo dokładnie przemyślany, w ciągu tak krótkiego czasu przekazano bardzo dużo umiejętności i wiadomości”    
 Małgorzata  Jabłońska, Pisz

„To bardzo dobra konferencja, z każdego elementu wypływają refleksje, pomysły do zastosowania w pracy i w życiu prywatnym”
Zofia Rusek, Warszawa

„Najbardziej użyteczne elementy to zajęcia warsztatowe, materiały opracowane na konferencje, dobrzy prelegenci, interesujące zagadnienia, dobra atmosfera”
Teresa Tymosiewicz – Muszel, Warszawa

„Konferencja na wysokim poziomie, super !. Żałuję, że nie byłam na poprzednich. Proszę pamiętać o nas !”
Urszula Popielarz, Warszawa

„Konferencja była na bardzo wysokim poziomie – jestem pod wrażeniem ! Gratuluję !”
Wioletta Poławska, Warszawa

„Pracuję w grupie przedszkolnej dlatego też niektóre tematy miały znikome odniesienie do pracy z grupą przedszkolną, lecz jestem również rodzicem i niektóre zagadnienia bardzo do mnie trafiły, na pewno postaram się wdrożyć zdobyte wiadomości w codzienne życie rodzinne (wykorzystać)”
Helena Szeliga, Warszawa

„Wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjne formy warsztatu, formy teatralne. Spektakl „Zakazane twarze” powinien być na początku konferencji !!! – ze względu na dużą wagę wychowawczą przekazu powinni go obejrzeć wszyscy, rano w 1 – szym dniu konferencji.”
Zofia Kowalczyk, Warszawa

„Konferencja była b. przydatna dla nauczycieli wdrażających i znających techniki ART. Zbyt mało było informacji dla nauczycieli przedszkoli. Ciągle w centrum zainteresowania jest uczeń, choć dziecko w wieku 3-6 lat jest najbardziej podatne na wpływy i naukę, tak mało uwagi poświęcają mu organizatorzy konferencji.”
Violetta Cygańska, Warszawa

„Spotkanie z gośćmi z innych krajów, daje możliwości konfrontacji realiów edukacyjnych i porównania działań edukacyjnych w Polsce i w innych krajach, dostrzeżenie ciekawych podejść w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień.”
Katarzyna Szymańska, Warszawa

„Dziękuję za życzliwą atmosferę, „dobro” płynęło zewsząd”
Anna Czarkowska, Warszawa

„Pierwszy raz uczestniczyłam w Konferencji „ART.”. „KARAN” to moje odkrycie. Żal tylko, że nie zetknęłam się z Fundacją 2 lata wcześniej. Materiały – pomocne. Ważne (!): w materiałach „białe kartki”. Brakowało mi na forum głosu „Kuratorium”.
Iwona Zawiła – Urbanek, Warszawa

„Pokazywanie przykładów, że można zrobić wiele dobrych rzeczy dla tzw. „trudnych dzieci”.
Małgorzata Kopp, Warszawa – Ursus

„Gratuluję bardzo dobrej organizacji i punktualności”
Hanna Elżanowska, Lublin

„Uważam, iż w każdym elemencie konferencji odnalazłam rzeczy, które są przydatne bądź w pracy, bądź w życiu prywatnym i w kontaktach z drugim człowiekiem”
Elżbieta Pietrzykowska, Warszawa

„Konferencję oceniam bardzo wysoko. Tematyka jest jak najbardziej aktualna i potrzebna. Program ART do wprowadzenia na różnych etapach nauczania i wychowania. Interesujący był spektakl teatralny. BRAWO !”
Bożena Kuźniecow, Łomianki

„Bardzo miła obsługa, serdeczna atmosfera, pomocna w szukaniu nowych dróg”
Małgorzata Majewska, Kwidzyn

„Przede wszystkim bardzo dobra organizacja, ciekawe i merytoryczne wykłady prowadzone przez wysokiej klasy profesjonalistów. Coraz lepsze konferencje. Trzymać tak dalej !”
Jan Bereda, Warszawa

„Najbardziej użytecznym i interesującym elementem były wystąpienia gości zagranicznych i sprawdzenie programu ART w różnych krajach. Modelowe rozwiązania w każdych warunkach. Praktyczne pokazanie trenowanych umiejętności, jak sobie radzić z przemocą w szkole, rodzinie i mediach. Metody, wskazówki, konkretne rozwiązania: ważna rola porozumienia i atmosfery szkolnej oraz podniesienie wyników w atmosferze życzliwości. Podkreślenie roli współpracy w społeczeństwie lokalnym i w szkole. Podkreślenie roli humoru i żartu. Dziękuję za wszystko ! Doskonała organizacja !!! Wspaniałe dzieło. Wysoki poziom merytoryczny.”
Marianna Strupiechowska, Halinów

„Jestem szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tej konferencji. Nie widzę w niej słabych punktów, może jedynie zbyt teoretyczne wykłady możnaby zmienić. Ogromnie dużo treści, umiejętności, programów przydatnych do mojej pracy i pracy całego zespołu i społeczności. Dziękuje !!!”
Krystyna Smolińska, Warszawa

„Warsztat poparty pokazem multimedialnym (wzmacnianie podawanych informacji), informacje poparte konkretnym przykładem, dającym przykład skuteczności, celowości prowadzonych działań, forma warsztatowa !!!. Serdeczne dzięki za kawę i herbatkę. Mimo ciekawej tematyki były one niezbędne do wytrwania do końca. Szczególne Bóg Zapłać księdzu Pawłowi Rosikowi – za to co robi, za niezwykłą osobowość, za ciepło. Żaden program, żadna konferencja nie jest w stanie zrobić tego, co jedna osoba – jaką jest niezwykła postać ks. P. Rosika ! Jeszcze raz – Bóg Zapłać !!!”
Ewa Kamińska, Ząbki

„Tematy szkoleń zaprezentowane na konferencji były ciekawe i w przystępny sposób przekazane. Z pewnością wykorzystam je w swojej pracy”
Krystyna Sosnowska, Warszawa


„Dobra organizacja, rewelacyjni prowadzący. Większość wykładów była bardzo ciekawa i pożyteczna”
Ewa Markiewicz, Warszawa

„Najcenniejsze są prezentacje warsztatów, modelowanie scenek (trening w wykonaniu młodzieży). Doskonałym pomysłem okazało się zaprezentowanie spektaklu „Zakazane twarze”. Było to dla mnie nowe doświadczenie i rzeczywiście może ono wpłynąć na zmianę sposobu myślenia o więźniach”
Renata Tankielun, Warszawa


III Międzynarodowa Konferencja zainicjowała kolejny etap Programu Stop Przemocy, który będzie realizowany przez kolejne dwa lata. Jego podsumowaniem będzie IV Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy”, która zostanie zorganizowana jesienią 2007 roku. Do tego czasu planowane jest tworzenie kolejnych Klubów Fair Play, przeprowadzenie szkoleń dla Liderów Klubów Fair Play oraz Trenerów Metody ART.