NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

35-064 Rzeszów, ul. Szopena 17

tel.: 17 862 13 14, 17 852 86 48

Adres e-mail: poradnia.rzeszow@karan.pl

 

***

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów osobistych, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania udzielamy świadczeń wyłącznie w formie teleporad/ konsultacji on line.

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Poradni (pon. 9.00-14.00, wt., czw. i pt. 14.00-20.00, śr. 8.30-14.00) pod numerami tel.:  795 673 504, 504 094 196.

Możliwy jest również kontakt drogą mailową: karan.rzeszow@op.pl  w celu uzyskania potrzebnych informacji.

***

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

„CANDIS - CZAS NA ZMIANĘ”

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Beata Nowicka

Specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator Candis

·          Poradnictwo rodzinne

·          Sesje terapeutyczne

Poradnictwo: poniedziałek, środa 16-19, wtorek, czwartek, piątek  9-12 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 504 094 196

 

ZAPISY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

tel.: 504 094 196  lub e-mail: karan.rzeszow@op.pl

 

Program „Candis – czas na zmianę” - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr 38/MK/H9/2020     

      

Adresatami programu są:

·         osoby powyżej 16 roku życia używające przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

rodziny i bliscy osób używających przetworów konopi

Rodzaj realizowanych działań:

·         indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi

·         sesje terapeutyczne (poprzedzone sesją diagnostyczną), z których każda trwa 90 minut.

·         poradnictwo rodzinne (spotkania trwają 1 godzinę, przewidziano 1-3 spotkań dla jednego członka rodziny)

Udział w programie jest bezpłatny.