IV Międzynarodowa Konferencja

"Stop przemocy w rodzinie i szkole"

24- 25 października 2007r.

Pałac Kultury i Nauki

 

 

 

 

 


 

 


 

Organizatorami IV Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie i szkole” byli:

  • Urząd m.st. Warszawy Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego
  • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
  • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Metropolita Warszawski
  • Prezydent m.st. Warszawy
  • Rzecznik Praw Dziecka
  • Minister Edukacji Narodowej Marszałek
  • Województwa Mazowieckiego


 

                                                                 Program konferencji:


 

I Dzień

24 października 2007r.

 

  

        09.00 – 10.00                  Rejestracja

        10.00 – 12.00                Wstęp – ks. dr Bronisław Paweł Rosik

                                                        Przesłanie - Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

         Otwarcie - Prezydent Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz - Waltz

         Słowo wstępne - Metropolita Warszawski ks. arcybiskup dr Kazimierz Nycz

         Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska      

                                                         Minister Edukacji Narodowej,

                                                         Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

                                                         Mazowiecki Kurator Oświaty dr Grzegorz Tyszko

                                                         Referaty programowe

       12.00 – 12.45                       Agresja zagrożeniem rozwoju osobowego i duchowego 

     12.45 – 13.00                        Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach sytemu oświaty,

          Dyrektor Elżbieta Matejka (Ministerstwo Edukacji Narodowej)             

       13.00 – 14.00                        Przerwa obiadowa 

     14.00 – 15.30                         Trening Kontroli Złości, prof. Eve L. Feindler (Long Island University, USA)       

     15.30 – 16.15                         Program Prepare Curriculum, cz. I, Garbis Sarafian, Nikolai Hammslein,
Sara 

                                                           Elofson (Barnhemmet Oasen – Szwecja)

       16.15 – 16.30                   
Przerwa kawowa

       16.30 – 17.50                         Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4 
                                            Kids,    cz. I prof. Sara Salmon, (The Center for Safe Schools and 
                                            Communities – USA)

       18.15                               Program artystycznyII Dzień

25 października 2007r.
 

 

       08.30 - 10.15                  Trening Kontroli Złości, prof. Eve L. Feindler (Long Island University, USA)

      10.15 - 10.30                   Promocja Zdrowia Psychicznego w szkole” CMPPP, Dyrektor Elżbieta 
                                           Nerwińska
(Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej)

      10.30 – 11.00                         Przerwa kawowa
 
                                                        

       11.00 - 13.00                         Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4

                                                          Kids, cz. II, prof. Sara Salmon

     13.00 – 14.00                   Przerwa obiadowa      
                                                 

       14.00 – 16.30                  Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4    
   Kids, 
cz. III, prof. Sara Salmon

       16.30 – 18.00                  Zaangażowanie rodziców w TZA jako istotny element efektywności treningu,

                                          Robert Calame (Batshaw Youth and Family Centre, Kanada) 

   Podsumowanie konferencji, ks. dr B.P. Rosik 


Podsumowanie