XIV Edycja Konkursu „Arsenał Warszawa”


List przewodni do Dyrektorów i Pedagogów szkół Miasta Stołecznego Warszawy

           

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Edycji Konkursu „Arsenał Warszawa”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Co roku rozwijamy szeroki wachlarz tematów, które podpowiada sama młodzież, jej prace mają ogromny, odkrywczy walor, bo „Arsenał Warszawa” to hołd młodzieży dla Stolicy. To poszukiwanie różnorodnych barw jej przeszłości, to ocalanie pamięci tych, którzy w Warszawie żyli, pracowali, walczyli i ginęli, to wędrówki jej ulicami, odkrywanie ich historii, porównywanie przeszłości ze współczesnością, odnajdywanie tropów Wielkich Polaków na warszawskich ścieżkach. Uczniowie docierają do wspaniałych Bohaterów, których losy przeminęłyby bez wieści, gdyby nie zostały utrwalone w pracach Arsenałowych. W tym trudnym czasie, z jakim przyszło nam wszystkim się zmagać, nie możemy zapomnieć o wartości naszej przeszłości.

 

W ramach programu „Arsenał Warszawa” realizujemy zajęcia  kulturalno –artystyczne oraz edukacyjne. Przybliżamy uczestnikom projektu historię Warszawy  i jej dziedzictwa. Zachęcamy do nawiązywania kontaktu z „pokoleniem odchodzącym” – ludźmi starszymi, świadkami i uczestnikami walki o wolną, niepodległą Polskę oraz Warszawę.

Zwracamy uwagę Państwa, że warunkiem udziału w Konkursie jest współpraca rodzinna, który to pomysł znakomicie sprzyja utrwaleniu więzi pokoleń. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii, ponieważ stworzenie rodzinnego zespołu daje szanse na ciekawe i kreatywne spędzenie czasu w gronie najbliższych.

Działania w ramach programu „Arsenał Warszawa” mają na celu zapobieganie dysfunkcyjnym,  ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z historią miasta oraz poprzez  wskazywanie pozytywnych wzorców, autorytetów do naśladowania.

Zapraszając najserdeczniej wszystkie warszawskie Szkoły do udziału w naszym Konkursie przesyłamy życzenia owocnej i twórczej pracy w tym szlachetnym powołaniu pedagogicznym.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Monika Kurek

Koordynator Programu „Arsenał Warszawa”

  

Warszawa, 3 września 2020 r.


Dokumenty do pobrania:

 Arsenał XIV - Regulamin Konkursu

 Arsenał XIV - Karta zgłoszeniowa