W ramach Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia KARAN na ulicy Andersa 13 oferujemy Państwu bezpłatną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i pedagogiczną.

 

 

W naszym Punkcie mogą Państwo skorzystać z:

- konsultacji psychiatrycznej

- konsultacji pedagogicznej

- konsultacji psychologicznej

- psychoterapii indywidualnej

- psychoterapii indywidualnej DDA, DDD

- poradnictwa psychologicznego

- interwencji kryzysowej

- psychoterapii par

-- poradnictwa wychowawczego

 

 

Do naszego punktu zapraszamy rodziny, które mają problemy wychowawcze lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, śmierć członka rodziny, konflikty między rodzeństwem, absencja szkolna, zachowania agresywne dzieci i młodzieży, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi).

W naszym Punkcie pomoc znajdą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Pomocy udzielamy również osobom, które żyją z osobą uzależnioną. Osoby te często zapominają o własnych potrzebach a żyją życiem osoby uzależnionej, cierpią na poczucie bezsilności, bezbronności, niskie poczucie własnej wartości.

 

 

 

 

 

Poradnictwo psychologiczne –Ta forma pomocy jest skierowana do osób przeżywających kryzys, które doświadczają trudności. Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest dla osób zdrowych przeżywających przejściowe trudności związane głównie z sytuacją życiową (np. rozstanie z bliską osobą, rozwód, choroba, utrata pracy). Celem poradnictwa psychologicznego jest diagnoza problemu i wspólne z pacjentem poszukiwanie sposobu jego rozwiązania. Jest to krótkoterminowa forma pomocy. 

 

Psychoterapia indywidualna – Jest to długoterminowa forma pomocy, której celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego osoby. Psychoterapia polega na zastosowania wiedzy psychologicznej do rozwiązania problemów natury psychicznej i emocjonalnej. Psychoterapia nie jest formą pomocy polegającą na dawaniu gotowych rad i „przepisów na udane życie”. Jest to praca nastawiona na głębsze zrozumienie siebie, czyli swoich uczuć, myśli i zachowań w różnych sytuacjach.

 

Psychoterapia indywidualna DDA – skierowana jest do osób, które pochodzą z rodzin, w których jedno z rodziców lub obojga miało lub mają problem z alkoholem. Celem terapii indywidualnej DDA jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą mieć swoje źródło w alkoholowym dzieciństwie. Doświadczenia z dzieciństwa oraz doznane krzywdy często wpływają na obecną jakość życia. Osoby, które doświadczyły braku bezpieczeństwa, przemocy mają często trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków uczuciowych, mają silną potrzebę kontroli siebie i swojego otoczenia, niskie poczucie własnej wartości, trudności z radzeniem sobie z napięciem, trudności z kontaktowaniem się z własnymi potrzebami i uczuciami, przeżywają często silne stany lękowe lub mają trudności interpersonalne.

 

Konsultacja psychologiczna – jest to krótkoterminowa forma pomocy obejmująca najczęściej jedno do 5 spotkań, której celem jest postawienie psychologicznej diagnozy problemu oraz sformułowanie wskazań dotyczących dalszego postępowania. Konsultacja psychologiczna opiera się na zastosowaniu podstawowych metod diagnostycznych takich jak np. wywiad, obserwacja, testy psychologiczne.

Terapia par – forma pomocy psychologicznej obejmująca od kilku do kilkunastu spotkań . Skierowana jest do par przeżywających kryzys w związku, jednocześnie gotowych do tego aby wspólnie pracować nad odbudową relacji, polepszenia wzajemnej komunikacji, emocjonalnego zbliżenia się do siebie.

 

Poradnictwo wychowawcze – jest to forma pomocy przeznaczona dla rodziców i dzieci. Opiera się na wspólnej pracy rodziców i dziecka, której celem jest zoptymalizowanie procesów wychowawczych i ewentualnej pomocy przy rozwiązaniu pojawiających się problemów wychowawczych. Poradnictwo wychowawcze skierowane jest zarówno do rodzin, w których pojawiły się trudności wychowawcze takie jak np. konflikty z rodzeństwem, absencja szkolna, zachowania agresywne jak i do rodziców, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności komunikowania się z dzieckiem czy adekwatnego reagowania na różne trudne sytuacje.  

 

 

Jak dojechać do Punktu Konsultacyjnego w Warszawie przy ul. Andersa 13