Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

-   Placówka wsparcia dziennego

                                          Uczy, bawi, wychowuje!

                                                                  ul.Targowa 63/4

                                                                  tel. 22 670 05 49 
 
                                                                  swietlica@karan.pl

                                                                  


Wychowawcy:

mgr Agnieszka Tuła

 WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

W placówce realizowany jest program profilaktyczny adresowany do dzieci w wieku 5-15 lat.


Centrum Rozwoju Osobości dla Dzieci i Młodzieży - Placówka wsparcia dziennego, dawniej noisiła nazwę Klub "Fair Play" -  założony został we wrześniu 2007 r. Funkcjonuje przy Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia KARAN. Program Klubów Fair Play ma na celu naukę oraz promocję zachowań prospołecznych i ograniczenie zachowań agresywnych.

„Fair Play” oznacza funkcjonowanie w sposób, który pozwala na osiąganie celów w sposób społecznie aprobowany i ceniony. Gdzie drugi człowiek, jego prawa i potrzeby są wartością najwyższą. Oznacza także brak akceptacji dla zachowań agresywnych i społecznie szkodliwych.

Celem naszej placówki jest stworzenie dzieciom warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Program pracy przewiduje zajęcia w placówce w ciągu roku szkolnego oraz wakacji i ferii zimowych.       Program zajęć na rok szkolny 2013/2014: 

                               
- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia socjoteraputyczne,
- warsztaty twórcze,
- gry,  zabawy, oglądanie filmów,

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- zajęcia z reedukacji,
- wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,
- wyjścia do kina, galerii, muzeum, teatru,

- zajęcia z zakresu Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART,
- wyjścia do obiektów sportowych,
- organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście",

- imprezy okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc).

 

                                            Nasza placówka:-)

                                        

                                                                
                     !!! SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !!!

                                                                         

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego Warszawa, Targowe 63 lok.4

 jest finansowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy

Dzielnicy Praga- Północ