Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Kaliszu otworzyło placówkę dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Do placówki przyjmowani są pacjenci od 17 roku życia. Ilość miejsc 12. Zadanie jest finansowane przez NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki.

 

 

 

 

NZOZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych KARAN w Kaliszu ma na celu:

 

 - leczenie odwykowe osób uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol,

 - udzielanie wsparcia psychicznego i tworzenia środowiska sprzyjającego rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin,

 - dostarczanie osobom leczącym się doświadczeń o charakterze korektywnym i wspomaganie procesu kształtowania ich nowej postawy wobec otoczenia,

 - promowanie postaw prozdrowotnych oraz poszerzanie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

 

W placówce realizowany jest zntegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin  „Nie ryzykuj sobą” .